Прихильність і політика

Yara прагне до прозорості і підзвітності з дотриманням міжнародних угод та національного законодавства, де вона працює.

Крім того, наша компанія керується стандартами галузі та внутрішніми правилами, включаючи наше бачення майбутнього, цінності, цілі, стратегію та корпоративну етику.

У нашому прагненні стати лідерами галузі ми намагаємося задавати галузеві стандарти. Наша мета - зростання урожайності - зобов'язує нас діяти в інтересах наших партнерів, клієнтів, співробітників та суспільства в цілому.

Наші прагнення стати світовим лідером у галузі сільського господарства та охорони навколишнього середовища, а також наше бажання змінити світ накраще направляє нас у бік інновацій та співробітництва. Наша стратегія стабільного та ефективного зростання спрямована на стійкий розвиток і турботу про навколишнє середовище з урахуванням економічних, екологічних та соціальних аспектів.

В рамках спільної стратегії компанія виділяє наступні цілі: досягнення максимальної енергоефективності в цій галузі, зниження викидів парникових газів на 45% з 2004 по 2013 рік та вирішення основних глобальних проблем сучасності. Компанія Yara прагне заняти позиції лідерів по показнику виробничої безпеки, плануючи скоротити частоту аварій практично до нульового рівня.

Наші зобов'язання закладені в нашу стратегію та докладно описані в нашому Кодексі ділової етики. Наше ключеве зобов'язання, пов'язане виробництвом, полягає у дотриманні галузевих стандартів відповідальності за якість продукції, яка була встановлена ​​Європейською асоціацією виробників добрив. Також компанія Yara має чітку політику щодо охорони праці, безпеки, охорони навколишнього середовища та забезпечення якості продукції. Ця політика лежить в основі нашої щоденної діяльності та нашого комерційного розвитку.

Ми слідуємо міжнародним стандартам: Глобальний договір ООН UN Global Compact, керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств Рекомендації ОЕСР для багатонаціональних компаній Guidelines for multinational enterprises,  Декларація ООН про права людини UN Declaration on Human Rights і Конвенція ОЭСР про боротьбу з корупцією OECD Conventions on Combating Bribery

Ми підтримуємо ініциативу ООН, Бізнес-заклик до дій, спрямованих на досягнення цілей в області розвитку, сформованих в Декларації тисячоліття ООН, Цілі розвитку тисячоліття ООН, а також слідуємо принципам, на яких базується рейтинг FTSE4Good.

Компанія Yara формує свою звітність у відповідності до вимог Глобальної ініціативи звітності (GRI).