Сталий розвиток сільського господарства

Компанія Yara прагне стати глобальним лідером у сфері раціонального ведення сільського господарства та відстоює необхідність пов’язувати головні глобальні завдання з головною проблемою – і рішенням – щодо підвищення ефективності сільського господарства: щоб досягти продовольчої безпеки та сповільнити глобальне потепління.

Yara в своїй діяльності докладає зусиль для запровадження сталого розвитку. Як єдина справжня глобальна компанія в цій галузі, Yara понад ста років набуває агрономічних знань та виробничого досвіду, щоб розвивати світове сільське господарство за принципами сталого розвитку.

Сталий розвиток сільського господарства

Засади сталого розвитку

Відповідно до загальноприйнятого підходу до сталого розвитку, Yara спирається на такі три його засади в сільському господарстві:

  • Прибуткове виробництво

Економічний вимір: Сільське господарство повинно забезпечити достатню фінансову винагороду фермерам, забезпечити їм гідне життя, сприяти ефективному вирощуванню культур та збереженню навколишнього середовища.

  • Захист навколишнього середовища

Екологічний вимір: Сільське господарство мінімізує використання невідновних ресурсів, поповнює виснажені ресурси, захищає і покращує навколишнє середовище та природні ресурси. 

  • Процвітаючі спільноти

Соціальний вимір: Сільське господарство сприяє процвітанню та життєздатності місцевих спільнот, їх економічному та соціальному розвитку, в тому числі забезпечуючи здоровою їжею.

Важливість сільського господарства

В глобальному контексті сталого розвитку сільське господарство відіграє провідну роль: Агропромисловий сектор - найбільший роботодавець у світі, який найчастіше залучений до світового землекористування. Він ставить під небезпеку природні екосистеми та відповідає близько за чверть світових викидів парникових газів. Він має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки та вразливий до зміни клімату.

Агропромисловий сектор та харчова промисловість посідають головне місце в світовій економіці, маючи особливе значення для країн, що розвиваються. Саме тому інвестиції в сільське господарство мають один з найкращих ефектів, сприяючи економічному росту, підвищенню продовольчої безпеки та боротьбі з бідністю.

Зростання сільськогосподарського виробництва виявляється значним: Незважаючи на різке скорочення кількості фермерів, особливо в розвинутих країнах, виробництво продукції значно зросло. Це явище відоме як «зелена революція», яку очолив лауреат Нобелівської премії Норман Борлоуг. Його зусилля були спрямовані на боротьбу з голодом, а ключовими напрямками стали високопродуктивні сорти насіння, зрошення, сучасне управління фермськими господарствами, використання мінеральних добрив та пестицидів.

Хоча виробництво харчових продуктів зросло, надмірне використання невідновних ресурсів або агрохімікатів зашкодило навколишньому середовищу. Завдяки поглибленим знанням, сучасним та оновленим методам управління фермськими господарствами сьогодні фермери можуть підтримувати високу врожайність, водночас захищаючи навколишнє середовище.

На сьогодні вже визнано, що сталий розвиток агропромислового сектору є важливим елементом «зеленого» зростання.

Взаємопов'язані питання

Головне завдання сільського господарства - вироблення продуктів харчування на рівні, який забезпечить продовольчу безпеку, задовольняючи зростаючий попит та дотримуючись принципів сталого розвитку. В межах цього сектору це означає, що основні ресурси (такі як ґрунт, поживні речовини та воду) не можна використовувати безладно. Отже, рішення, спрямовані на сталий розвиток сільськогосподарської діяльності, мають зосереджуватись на підвищенні ефективності використання ресурсів.

Світове виробництво харчової продукції має зрости приблизно на 70% у наступному поколінні. Досягти цього показника треба, використовуючи таку ж площу землі та меншу кількість води. Зміна клімату, енергетичні проблеми та деградація сільськогосподарських ґрунтів ускладнюють задачу.

Для забезпечення сталого розвитку сільського господарства, а також часткового вирішення проблеми слід розглянути кілька критичних питань, що пов'язують продовольство, воду та енергію з глобальним потеплінням.

Експертний лідер

Компанія Yara розробила комплексну агрономічну базу знань для підтримки сталого розвитку сільського господарства. Наш основний внесок у забезпечення сталого розвитку сільського господарства полягає у покращенні його продуктивності: Збільшений обсяг виробництва продуктів харчування на існуючих сільськогосподарських землях відіграє вирішальну роль в запобіганні глобальному потеплінню та втраті біорізноманіття.

Yara розробляє концепції живлення рослин, щоб зменшити вуглецевий слід від застосування мінеральних добрив і, таким чином, від сільського господарства. Ми надаємо фермерам поради, як застосовувати правильний продукт у правильному обсязі в потрібний час. Наша компанія сприяє підвищенню ефективності використання ресурсів, залучаючись до діалогу зацікавлених сторін та ділових партнерств, щоб вплинути на продуктивність, продовольчу безпеку та стримати зміну клімату.