Yara N-Tester™

N- Tester™ - портативний прилад, що допомагає швидко і легко виміряти рівень поглинання азоту культурою, для визначення точної його потреби.

N Tester image

Це дозволяє отримати швидкі і специфічні польові рекомендації, які допомагають визначити точні дози внесення протягом вегетаційного періоду. Що в свою чергу позначається на точності рекомендацій, підвищенні рентабельності та мінімізації впливу на навколишнє середовище.

Запитайте Вашу рослину!

Стан живлення рослин визначає терміни і дози внесення добрив. З N-Tester™ можливо встановити вимоги рослин до азоту безпосередньо в полі легко, надійно і швидко. Потреба в азотних добривах не буває незмінною і може значно змінюватися з року в рік від поля до поля. Розділивши азотне живлення на безліч підживлень можна домогтися оптимізації норми азотного живлення залежно від реальних потреб рослин на будь-якому полі в будь-якому році. Аналіз рослини за допомогою N-Tester™ дає цінну інформацію про поточний стан живлення рослин.

За допомогою такого виміру у зернових можна розрахувати оптимальну дозу внесення азотних добрив зі стадії подовження стебла до колосіння.

Використання N-Tester™ гарантує Ваш економічний успіх

Була проведена серія польових випробувань для оцінки переваги використання N-Tester™ для точного внесення азотних добрив. Внесення правильної кількості азоту на зернові допомагає отримати вигоду в урожайності та якості зерна. Забезпечення вмісту білка в зерні, що відповідає специфікаціям покупців, може мати значний вплив на рентабельність культури. Випробування показали, що при використанні N-Tester™ може бути досягнуто значне збільшення білка в зерні.

Як працює N-Tester™?

N-Tester™ діє шляхом вимірювання вмісту хлорофілу в листі, яке пов'язане з азотним станом рослини. Точка вимірювання повинна знаходитися в середині пластини першого, повністю розвиненого листа. Тридцять випадкових вимірювань в полі, виконаних з використанням звичайної схеми "W", дають середнє значення, яке використовується для визначення кількості азоту потрібного рослині. Отримання рекомендації щодо внесення можливо тільки в тому випадку, якщо жоден інший елемент живлення не обмежує ріст рослини.

Вимірювання N-Tester™ сильно залежать від різних культур і стадії росту. З цієї причини вимірювання приладу повинні бути відкалібровані з урахуванням цих вимірювань. Запитайте у регіонального агронома Yara підтримку з калібрування приладу і рекомендації щодо внесення добрив на основі вимірів N-Tester™.

Досліди у Франції

  • Більше 240 польових випробувань на зернових
  • Збільшення вмісту білка на 0,3 %
  • Збільшення врожайності на 120 кг/га
  • Додаткова врожайність, сприяє збільшенню валового прибутку більш ніж на 18 €/га (вартість внесення добрив вирахувана)

Показники при використанні N-Tester™ в порівнянні з внесенням азотних добрив відповідно до розрахованого балансу (Франція):

N Tester trials