Компанія Yara є світовим лідером у галузі виробництва та розподілу мінеральних добрив. Це сприяє розвитку глобальної перспективи і прихильності. Наш підхід полягає у створенні цінностей для всіх зацікавлених сторін, включаючи суспільство в цілому. Ми вважаємо, що життєздатна рентабельність, у тому числі зростання та охорона навколишнього середовища, є бізнес-імперативом для майбутньої конкурентоспроможності. Приватний бізнес має життєво важливе значення для сталого розвитку економіки. Основний вплив Yara знаходиться в ланцюгу продовольство - ресурси - навколишнє середовище. В основі нашої взаємодії лежить сталий розвиток сільського господарства: підвищення продовольчої безпеки при одночасному зниженні викидів і впливу на навколишнє середовище, та в усі часи розвиток сільських районів. Yara переслідує питання сталого розвитку сільського господарства і взаємозв’язків між продовольством, кліматом, ефективним використанням ресурсів і охороною навколишнього середовища, що відображається у веденні нашого основного бізнесу за рахунок інновацій, досліджень та розробок на світовій арені і в наших партнерських відносинах.