Продовольство


Yara задіяна у глобальній гонитві за продовольчу безпеку. Ми використовуємо наші позиції на світовому ринку і агрономічні знання для впливу на політичні рамки, ініціюємо партнерські цінності та підвищуємо продуктивність сільського господарства.

Yara тісно пов'язана з глобальною проблемою продовольчої безпеки. Харчування є однією з трьох основних сфер, на яку ми можемо здійснювати істотний вплив. Зі сторічним досвідом виробництва і застосування мінеральних добрив, виробництво продуктів харчування лежить в основі нашого бізнесу.

Глобальний виклик 

Нагодувати населення світу, що у 2050 налічуватиме 9 мільярдів чоловік, наразі вважається одним з найважливіших завдань нашого часу. Зростання чисельності населення, а також збільшення споживання продуктів харчування в результаті економічного зростання, вимагають глобального виробництва продовольства на 70 відсотків вище, ніж сьогодні.

Цей грізний ріст виробництва повинен бути досягнутий без виснаження природних ресурсів: слід уникати збільшення сільгоспугідь, оскільки зміни у землекористуванні викликають глобальне потепління, а використання свіжої води для сільського господарства вже конфліктує з іншими видами її використання.

Світове сільське господарство несе відповідальність за левову частку викидів парникових газів, які в свою чергу впливають на його продуктивність. Yara відстоює думку, що раціональне ведення сільського господарства може бути частиною вирішення даної проблеми. Поліпшення рівнів прибутковості, зменшення вирубування лісів, застосування новітніх технологій та сучасного управління фермами може істотно впливати на рівень викидів вуглецю. 

Глобальна відповідь 

Теоретично зараз у світі продукується достатня кількість продуктів харчування для забезпечення їжею населення усіх континентів. Проте відповідно до догм продовольчої безпеки продукти харчування повинні бути прийнятної якості таза доступними цінами, наявні в будь-який час там, де живуть люди. 

Сьогодні близько мільярда людей знаходяться в зоні продовольчої небезпеки, в основному в Південній Азії і країнах Африки південніше Сахари. Близько половини тих, хто голодує, самі фермери, які насилу вирощують продукцію для забезпечення своїх потреб, не кажучи вже про надлишок для отримання доходу. 

Досі фермерам ще не вдавалося знайти механізм підвищення врожайності сільгоспугідь, щоб іти в ногу із швидкістю зростання світового населення, незважаючи на застосування сучасних технологій обробітку землі та збільшення орних площ. На сьогоднішній день орієнтація на екстенсивний метод ведення с/г, що передбачає розширення обсягу оброблюваних земель, не є перспективною, ми повинні схилятися до інтенсивного методу шляхом застосування новітніх с/г технологій, що є основою сталого розвитку сільського господарства. 

Ліквідація розриву в урожайності шляхом стійкого збільшення продуктивності сільського господарства є нашою глобальною відповіддю на дану проблему. Викликає занепокоєння стійкий тренд щорічного зниження прибутковості с/г, що нерідко пов'язано з низьким рівнем інвестицій, незнанням інфраструктури і часто низькою політичною пріоритетністю. 

Сьогодні можемо спостерігати чіткі тенденції до значного збільшення уваги до проблем сільського господарства в усьому світі. що проявляються у розробці рішень, що стосуються глобального співробітництва та державно-приватного партнерства. Yara продовжує брати активну участь діалозі продовольчої безпеки, а також сприяти вивченню впливу зміни клімату на сільське господарство. 

Прикладом цього є африканське сільське господарство, що характеризується низьким рівнем врожайності у порівнянні з іншими регіонами та зростанням кількості тих, хто голодує. Водночас прогнозується, що більша частина континенту буде страждати від зміни клімату.

Африка відстає у розвитку сільського господарства, її ґрунти часто страждають від надмірного виносу поживних речовин. За останні десять років відбулося гучне реагування на заклик до африканської зеленої революції. Для підтримки сталого розвитку сільського господарства було докладено колосальних зусиль у глобальному плані, що на сьогодні є потужним двигуном для росту. 

Імпульс Yara

Yara підійшла до вирішення харчової проблеми на декількох рівнях. Ми змогли зайняти позиції лідерів в галузі сталого сільського господарства за рахунок використання нашої глобальної присутності та агрономічних знаннь, при цьому пропонуючи дієві інструменти та рішення для підвищення врожайності а також збільшення ефективності використання ресурсів. 

Yara ініціює партнерські відносини щодо побудови ланцюжка створення вартості та ефективного застосування інноваційних проектів - обмін досвідом з метою поліпшення продуктивності сільського господарства . Наша головна мета - глобальний вплив на виробництво продовольства. 

Ми надаємо кожному сільгоспвиробнику у світі ряд можливостей, зокрема наша концепція харчування – «Рослинництво» підтримується нашою точною концепцією землеробства – «Tools». Обидві спрямовані на оптимізацію ефективності використання ресурсів і рентабельності ферми - основних елементів сталого розвитку сільського господарства . Одним із шляхів покращення продуктивності, запропонованим компанією Yara, вважається оптимізації внесення мінеральних добрив , що сприяє зниження кількості внесених добрив та зменшенню їх вуглецевого сліду.

Ми також намагаємося впливати завдяки нашій глобальній залученості на зацікавлені сторони діалогів, спрямованих на вирішення проблем продовольчої безпеки, навколишнього середовища, недостатності ресурсів та сільської бідності. Працюючи у сфері добрив та сільського господарства, а також займаючи вагоме місце на міжнародній арені, ми здатні впливати на розвиток та зміну глобального порядку денного. 

Ми використовуємо наш основний бізнес у прагненні до продовольчої безпеки шляхом: 

  • Створення продуктів та прийнятті рішень , які б сприяли стійкому поліпшенню продуктивності сільського господарства
  • Знання методів виробництва і зберігання врожаю, сприяючи максимально ефективному використанню ресурсів 
  • Підключення ключових зацікавлених сторін і створення партнерств формування сталого сільського господарства
  • Участі, пов'язуючи глобальні проблеми продовольчої безпеки та зміни клімату з сільським господарством