Стратегічний підхід: створення впливу


Yara активно реагує на глобальні виклики сьогодення і позиціонується, як компанія, що може змінити ситуацію у світі. Ми досягаємо успіху, переслідуючи стратегію, яка створює цінність як для власників, так і суспільства в цілому.

Завдяки нашому багаторічному досвіду та знанням, ми знаходимося в унікальному становищі, що дає можливість розвивати життєздатні бізнес-рішення, які стосуються основних глобальних проблем. Ми використовуємо вплив нашого економічного успіху в якості важеля для впровадження змін. 

Стратегічний підхід Yara та як ми ведемо свій бізнес 

Створення впливу є невід'ємною частиною бізнес-стратегії Yara, що об’єднує виробничо-господарську діяльність та завдання, глобальні зобов'язання та бачення компанії та місії. 

Стратегічний підхід 

Створення сталої вартості, можливість здійснювати вплив залежать від конкурентних переваг, які Yara отримує в основному завдяки знанню маржі, глобальних позицій та масштабу виробництва, а також досвіду ведення бізнесу. 

Ключем до сталого розвитку, на нашу думку, є поєднання економічних, екологічних та соціальних інтересів, а також створення цінностей шляхом забезпечення рентабельності та життєздатності, що є фундаментом для реагування на глобальні виклики. 

Yara здійснює вплив певними способами: через нашу основну діяльність, завдяки використанню наших глобальних позицій і знань, підвищенню стійкості нашої організації та пропозицій, а також дотриманню безкомпромісного підходу до проблем, що вирішуються. 

Ми націлені на постійне вдосконалення наших операцій; з точки зору операційної ефективності, інновацій, досліджень, розробок і підтримки строгої орієнтації на звання кращих в галузі, в тому числі в таких областях, як HESQ, Етика та Правова культура. Крім власної діяльності Yara взаємодіє із зовнішніми зацікавленими сторонами для встановлення галузевих стандартів, бере участь в політичних діалогах і партнерствах, а також запускає ініціативи відповідно до наших трьох тематичних напрямків. Через використання підходів Створення та Впливу ми визначили механізм перетину бізнес-рішень і соціальних інтересів у взаємодії із зацікавленими сторонами та їх вплив на глобальні виклики сьогодення. 

Нові проблеми 

Yara визначила три основні області діяльності, які особливо добре підходять для отримання переваг акціонерами, клієнтами і суспільством в цілому: продовольча безпека, управління ресурсами та охорона навколишнього середовища. 

На основі аналізу глобальних мега-тенденцій і відповідних глобальних викликів, а також їх співвідношення з основною компетенцією Yara та бізнесу загалом, були визначені певні цільові області діяльності. Однією з яких є покращення продовольчої безпеки під тиском зміни клімату з огляду на зростання конкуренції за ресурси. 

Сільське господарство є причиною приблизно чверті глобальних викидів парникових газів (ПГ), змін в землекористуванні, що відбуваються в результаті розширення сільськогосподарського виробництва. 

Враховуючи майже мільярд людей, що голодують, в усьому світі, зростання чисельності населення і зміни в харчуванні, що стимулюють зростання попиту, виробництво продуктів харчування повинно бути істотно збільшено протягом наступного десятиліття. 

Yara виступає за покращення ефективності використання ресурсів: більше їжі повинно бути вирощено на існуючих орних землях, використовуючи входи з більшою точністю, щоб скоротити втрати, підвищити продуктивність і отримати більш високі врожаї. 

Ми можемо внести свою лепту у вирішення глобальних проблем, надаючи наші знання про культури та ґрунт, низьковуглецеві мінеральні добрива, а також інструменти та засоби для підтримки фермерів. 

Вплив ініціативи 

Через глобальну участь у розвитку технологій та обміну знаннями, ми впливаємо на політичні структури, промислові процеси і практики управління. Ми беремо участь у цілій низці процесів, створюємо партнерства та розпочинаємо проекти, що сприяють зростанню зеленого руху. 

Наші позиції на світовому ринку дозволяють нам брати участь у політичному діалозі і служать платформою у налагодженні партнерських відносин та поданні ініціатив. Вони включають в себе участь в розробці нових перспектив розвитку сільського господарства - дорожня карта , запуск концепції росту сільськогосподарського коридору, а також підтримки проектів в Сахарі. Крім того, ми вступили в рух за активізацію діяльності в Африці з метою заохочення і підтримки африканської зеленої революції. 

Наша промислова платформа дозволяє нам впливати на події в галузі передової практики . Вона також є основою для забезпечення концепції сталого розвитку сільського господарства та вирішенні екологічних проблем. До них відносяться: Концепція Живлення Рослин та Інструменти Точного Землеробства, які здійснюють вплив на продуктивність сільського господарства і продовольчу безпеку. Крім того, наша нова Каталітична Технологія N2 є основою для гарантії зменшення викидів вуглецю.