Ресурси


Yara зобов'язується підвищити ефективність використання ресурсів, використовуючи свої знання і сили в області інновацій для розробки рішень. Ми підтримуємо збільшення виробництва продовольства поряд з охороною навколишнього середовища.

Yara визначила глобальну проблему браку ресурсів як одну з трьох основних областей, на які ми можемо впливати. 

Глобальний виклик

Сільське господарство відіграє життєво важливу роль в забезпеченні продуктами харчування населення світу, що постійно зростає. Ретельне управління та ефективне використання глобальної ресурсної бази буде мати вирішальне значення для сталого зростання. Основні ресурси традиційно включають землю, воду та енергію, а також поживні речовини на полях.

На сьогодні існує низка доступних земель, які не підходять для сільського господарства. Крім того, ми повинні уникати зміни у землекористуванні, яка викликає глобальне потепління. Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції має бути досягнуто на тій кількості землі, що доступна для обробітку зараз. 

Вода вже в дефіциті в багатьох регіонах, і конкуренція за неї постійно зростає. Сільське господарство споживає близько 70 відсотків прісної води, і ці кількості доведеться зменшити в майбутньому. 

Енергія є ключовим елементом у сучасному сільському господарстві і харчовій промисловості. Нестабільні ціни на енергію, особливо в районах де не розвинена інфраструктура, впливають на ціни в ланцюжку виробництва і розподілу продуктів харчування. Це включає в себе виробництво мінеральних добрив, що містять азот, які залежать від поставок енергоносіїв. Поживні речовини мають життєво важливе значення для росту рослин та прибуткового сільського господарства, але коли ці поживні речовини не поповнюються після збору врожаю, ґрунт виснажується і родючість падає. 

Ефективність використання ресурсів має бути поліпшена уздовж всього ланцюжка створення цінностей. Нестійке використання ресурсів, особливо землі, сприяє глобальному потеплінню. Зміна клімату сприяє подальшому стресу - через посуху і опустелювання, ерозії і втрати верхнього шару ґрунту та поживних речовин. Якість підземних вод скорочується в багатьох частинах світу - як і рівень води.

Глобальна відповідь

Із збільшенням обізнаності про необхідність сталого розвитку, ефективність використання ресурсів займає важливе місце на порядку денному. Це вимагає більш досконалих методів ведення сільського господарства, у тому числі в рамках земельних та водних ресурсів. Зелений ріст вимагає поліпшення продуктивності сільського господарства шляхом збільшення ефективності використання ресурсів: більше культур на гектар, краплі води і одиниці енергії. 

Підвищення ефективності може бути досягнуте вздовж всього харчового ланцюга цінностей, з сільським господарством в центрі, і мінеральними добривами у якості одного з основних постачальників. 

Виробництво мінеральних добрив залишає свій слід на навколишньому середовищі шляхом використання викопних видів палива та, викликаючи викиди парникових газів (ПГ). Добриво є найважливішим ресурсом в забезпеченні продуктами харчування населення планети - близько половини споживаної їжі вирощується з використанням мінеральних добрив. Використання добрив запобігає ескалації змін у землекористуванні, які викликають емісії ПГ в набагато більшому масштабі. 

У той час як поживні речовини з добрив мають життєво важливе значення для росту рослин, посіви не поглинають всі поживні речовини, що застосовуються до полів. Зазвичай культури поглинають лише близько половини або навіть менше, залежно від місцевих умов і практики управління фермерським господарством. Це означає, що ефективність використання азоту (ЕВА) є важливим внеском у стійкий розвиток сільського господарства. Використовуючи кращі практики, оптимальне застосування поживних речовин може бути досягнуто економією грошей і скороченням викидів, що є перевагою для фермера і навколишнього середовища. 

Вода має вирішальне значення для сільського господарства, тому поліпшення управління водокористуванням є необхідним у багатьох частинах світу. Змішування води і поживних речовин є одним з ключових для підвищення ефективності використання: фертигація поєднує зрошення і внесення добрив, допомагає виробникам застосовувати правильні види добрив у потрібних кількостях і в потрібний час, досягти кореневої системи рослини, а не ґрунту в цілому. 

Імпульс Yara 

Yara орієнтована на енергоефективність в нашому власному виробничому процесі і на те, як оптимальне внесення добрив може підтримувати стійкість і зелений ріст. У наших глобальних дискусіях (діалогах) ми займаємося підвищенням ефективності вздовж всього ланцюжка створення цінності харчування.

Наш внесок щодо поліпшення продуктивності сільського господарства - це наш головний імпульс щодо управління ресурсами. Це може допомогти знизити тиск на залучення лісу в сільськогосподарські угіддя, розвивати сільську економіку і максимізувати вихід вирощуваної продукції, отриманої в результаті використання наших продуктів.

Однією з ключових позицій Yara є заснована на знаннях Концепція Живлення Рослин. Ми виступаємо за цільове використання мінеральних добрив з урахуванням індивідуальних потреб культур в живленні, що дозволяє застосування точного землеробства та ефективного використання ресурсів. Ми активізували наші інновації , пов'язані з ефективністю ресурсів в цілому і дефіциту води зокрема, в тому числі з можливістю збільшення ефективності використання фосфатів (Р). 

Ми використовуємо наш основний бізнес у прагненні до ефективного використання ресурсів, створюючи вплив через:

  • Оптимізацію використання природного газу у виробництві мінеральних добрив
  • Розвиток знань і продуктів, підтримуючи оптимальне використання і засвоєння поживних речовин
  • Зв’язок ефективності використання ресурсів у забезпеченні продовольчої безпеки та зміни клімату