Довкілля


Знання і рішення Yara можуть сприяти компенсації негативного впливу сільського господарства та інших видів діяльності людини на навколишнє середовище, зокрема шкідливих викидів в атмосферу і воду.

Діяльність Yara тісно пов'язана з глобальною проблемою зміни клімату та охорони навколишнього середовища. Захист навколишнього середовища є однією з трьох основних сфер, в яких ми можемо здійснювати істотний вплив. Насамперед, ми маємо справу з тим, як світове сільське господарство впливає на навколишнє середовище в цілому і сприяє глобальному потеплінню зокрема. Нашими науковцями було розроблено комплекс продуктів та засобів, що дозволяють знизити викиди вуглецю, спричинених діяльністю у с/г секторі, а також негативні наслідки діяльності людини в містах. 

Глобальний виклик

Індустріальна діяльність людини негативно позначається на стані навколишнього середовища. Основним з глобальних викликів сьогодення є створення зеленого руху з вимогами зниження викидів вуглецю в атмосферу. Сьогодні сільське господарство є одним з основних джерел викидів парникових газів (ПГ), тому скорочення викидів вуглекислого газу в даному секторі - або навіть перетворення його в поглинача вуглецю - можуть зробити істотний внесок у розв’язання даної проблеми.

Необдумане розширення сільгоспугідь, пов’язане із втратою біорізноманіття є тим ключовим моментом у процесі зростання викидів парникових газів, викликаних сільським господарством та породжених зміною в землекористуванні. Процес виробництва мінеральних добрив також супроводжується викидами парникових газів, проте їх застосування зменшує необхідність розширення сільськогосподарських угідь. Іншою екологічною проблемою, що випливає з сільського господарства є неефективне використання добрив: нестача водних потоків, що спричиняє поживні перевантаження, які можуть серйозно вплинути на морські екосистеми, а також на зниження якості підземних вод.

Інші види діяльності також супроводжуються викидами і забрудненнями навколишнього середовища. Зокрема, до них відносяться викиди шкідливих газів від промисловості і транспорту, в тому числі викидів окису азоту NOx завдяки використанню викопного палива для потреб транспорту, вироблення електроенергії та промислового виробництва. 

Глобальна відповідь 

Сталий глобальний ріст вимагає піклування про декілька екологічних аспектів. Зв’язок продовольчої безпеки та зміни клімату є ключовим підходом при вирішенні глобальних екологічних проблем, в тому числі біорізноманіття та забруднення. Зниження глобального потепління є ключовим питанням - і у випадку сільського господарства полягає у підвищенні його продуктивності та ефективності використання ресурсів. 

У той час, як глобальні заходи у відповідь на зміну клімату залишаються невідомими, ряд галузевих заходів були розроблені та реалізовані: серед них виділяють заходи спрямовані на сприяння сталому розвитку сільського господарства та скороченню викидів вуглекислого газу. 

Кілька найбільших економік відреагували на шкідливі викиди NOx шляхом накладення жорстких обмежень, викликаних боротьбою із забрудненням. 

Імпульс Yara

Yara бере активну участь у вирішенні проблем недостатності продуктів харчування та зміни клімату, зазначених в глобальному порядку денному, при цьому наша діяльність і продуктивність обумовлюються нашою політикою HESQ. Нове бачення розвитку сільського господарства має на меті перетворити сільськогосподарський сектор, використовуючи розробки та знання в якості ключових інгредієнтів. 

Заохочуючи одночасний ріст навколишнього середовища, клімату та сільського господарства, ми вступили в партнерство, спрямоване на збільшення продуктивності і фермерських доходів при одночасному зниженні впливу на навколишнє середовище. Це відбувається в більш широких рамках зелених коридорів в Танзанії.

Наша Концепція живлення культур, за підтримки інструментів точного землеробства, допомагає зменшити викиди вуглецю та підвищити ефективність використання ресурсів, так само, як і використання чистих поживних речовин. Наші низьковуглецеві добрива використовуються на кількох культурах, у тому числі картоплі у Великобританії, а також у виробництві апельсинового соку у Флориді - з чітким, позитивним впливом. 

Розвиваючи нову технологію каталізаторів N2 і її реалізацію на наших заводах з виробництва азотної кислоти, нам вдалося істотно скоротити викиди ПГ, і також зробити технологію доступною для інших гравців в галузі. 

Ми допомогли розробити методи щодо скорочення викидів, пов'язані із застосуванням мінеральних добрив, у тому числі стоків у водойми. Навколо Балтійського моря ми брали участь у багатосторонній співпраці, де представили нові рішення щодо використання гіпсу для уловлювання фосфору в полях, запобігаючи його витоку. 

Yara пропонує широкий спектр комплексних екологічних засобів для зниження негативних наслідків забруднення, у тому числі в області боротьби з оксидами азоту NOx, для усунення запаху, підключеного до сірководню H2S, для очищення води і захисту від корозії. NOx і H2S є небезпечними для здоров'я людини і навколишнього середовища. 

Ми використовуємо наш основний бізнес в пошуку вирішення екологічних проблем, створюючи вплив через:

  • Технологію каталізаторів N2: Наша технологія каталізатора знижує викиди оксиду N2 від заводів з виробництва азотної кислоти на 90 відсотків
  • Низьковуглецеві добрива: Ми пропонуємо широкий вибір добрив на основі нітратів, з низьким вмістом вуглецю, а також асортимент продукції з гарантією низьких викидів вуглецю
  • Розробка рішень, що підтримують зусилля наших клієнтів щодо поліпшення екологічних показників, таких як: оптимізація внесення добрив і очищення вихлопних газів від NOx