Збільшення ваги плодів

Вага плодів - одна з важливих складових збільшення врожайності. Для підтримки бажаної якості фермери прагнуть отримати важчі плоди. Живлення культур відіграє важливу роль у збільшенні ваги зерняткових.

Вплив живлення на вагу плодів

Азот

N influence

Азот у відповідній формі впливає на врожайність. У порівнянні з аміачною селітрою, нітрат кальцію також впливає на підтримку рН ґрунту (не підкислює ґрунтовий розчин), збільшуючи ріст дерев та забезпечуючи доступність інших поживних речовин.

Кальцій

Ca influence

Кальцій активізує ферменти і бере участь в поділі клітин, їх подовженні та рості плодів.

Фосфор

Ph influence

Фосфор безпосередньо впливає на врожайність. З продовженням сезону концентрація фосфору в листі зменшується і він транспортується до плодів. Під час зростання маси плодів в них збільшується вміст фосфору. Отже, важливо стежити, щоб протягом всього сезону надходження елементу не обмежувалось, оскільки критично підтримувати відповідний ріст і постійне накопичення фосфору у плодах.

Калій

Potassium influence

Potassium influence

Якщо визначено дефіцит калію, була зафіксована зміна врожайності в результаті його додавання в дозі до 600-700 г/К/дерево у фруктових садах низької щільності. Певною мірою підвищення врожайності зумовлене збільшенням ваги плодів. Проте дози, що застосовуються, потрібно коригувати відповідно до рівня вмісту калію в ґрунті: коли його забагато, високі дози калійного добрива можуть призвести до зниження врожайності, головним чином, через зменшення поглинання інших катіонів (Mg та Ca).