Підвищення врожайності зерняткових

Поживні речовини є важливими будівельними блоками рослин. Щоб отримати високий врожай фруктів, важливо досягти правильного балансу кількості плодів на дереві.

Дерева з великим навантаженням більше схильні до хвороб, оскільки висока кількість плодів конкурує за доступний кальцій. За цією аналогією, мала кількість плодів може призвести до проблем з поглинанням цього елементу, внаслідок збільшення розміру плодів. Отже, правильний баланс між навантаженням дерева та розміром плодів відіграє важливу роль. 

Щільність дерев, їх орієнтація в садах і відстань в рядку мають вирішальне значення для того, щоб забезпечити оптимальне використання умов довкілля  для розкриття максимального потенціалу врожайності. Обрізка та прорідження дерев є необхідними заходом для забезпечення балансу між кількістю листків і плодів з метою отримання бажаного розміру фруктів без шкоди для якості.

Обираючи збалансоване живлення, фермери можуть оптимізувати врожайність плодових та інвестиції в добрива, мінімізуючи появу надлишкових поживних речовин в ґрунті, що негативно впливає на довкілля.

Вплив живлення на врожайність плодів

Плодові культури потребують азоткальцій та калій у найбільшій кількості.

element distríbution

Азот впливає на максимізацію росту скороспілих сортів, листя та плодів. Щорічна типова доза виносу для яблук - приблизно 0,6 кг N на тону плодів.

Велика кількість кальцію потрібна дереву для підтримки росту. Більша його частина засвоюється на ранніх етапах. Лише невеликий відсоток кальцію потрапляє до плоду. Тому щорічний винос поживних речовин є меншим за 0,1 кг/т плодів.

removal of macro and mezo elements

macroelement distribution

 

Максимальне засвоєння калію відбувається на стадії наливання плодів та пізніше, ніж пік азоту та кальцію. Це є ключовим чинником, що максимально збільшує врожайність та вагу плодів; середній винос поживних речовин становить 1,4 кг на тонну зібраних плодів.

Відносно малі дози фосфору споживаються плодовими культурами, а поглинання відбувається протягом всього сезону. Його засвоєння з ґрунту зазвичай відповідає потребам, однак у пікові періоди споживання може знадобитись додаткове внесення (фертигація чи позакоренево).

micronutrient removal

Магній відіграє важливу роль в підтримці гарного росту, однак його винос є меншим, ніж 0,1кг/т плодів.

Слід також усунути нестачу борузалізамагніюмолібдену та цинку.

Інші способи збільшення урожайності плодів

  • Змінювати рН на кислих ґрунтах, застосовуючи вапнування. Це забезпечує хороший ріст коренів і має вирішальне значення у поглинанні поживних речовин.
  • Підтримка збалансованого живлення та поливу, що дає можливість отримувати здорові плоди високої якості.
  • Внесення поживних речовин у розчинній, доступній для рослин формі. Розчинний кальцій з нітрату кальцію знижує появу стресу в рослин, підвищує здоров'я дерева, врожайність і якість плодів.
  • Дотримання строків застосування добрив відповідно до потреб рослин. Калій, наприклад, найбільш необхідний на пізніх стадіях росту та розвитку (під час наливу плодів).

Рекомендовані добрива для зерняткових