Підвищення врожаю цукрових буряків

Урожайність цукрових буряків визначається двома головними показниками - вагою коренеплодів і їх цукристістю.

Багатий урожай коренеплодів, що мають високу цукристість, забезпечує максимальний вихід цукру з гектара. Висока цукристість дозволяє заводам мінімізувати витрати електроенергії під час отримання цукру головним чином за рахунок скорочення випаровування води. При цьому сільгоспвиробники зазвичай отримують доплату за підвищену цукристість. Урожай коренеплодів і їх цукристість в значній мірі залежать від температурних умов, інтенсивності освітлення і забезпечення водою в процесі вирощування. Сільгоспвиробники не можуть контролювати світловий і температурний режим, і лише деякі з них використовують системи зрошення.

Крім зазначених умов вирощування, врожайність визначається вибором сорту. Так, використовуючи деякі сорти, можна отримати багатий врожай коренеплодів, але зі зниженою цукристістю, в той час як інші сорти дають низький урожай коренеплодів з високою цукристістю.

Гарна врожайність забезпечується за рахунок розвитку потужної гички, що максимально швидко вловлює 90% сонячного світла і залишається зеленою протягом усього періоду вегетації. За умови правильного вирощування та відсутності цвітіння цукровий буряк починає формувати врожай (цукор) дуже рано. На чолі всіх вищезазначених компонентів стоїть збалансована програма живлення, яка включає в себе всі необхідні макро- і мікроелементи.

Вплив мінерального живлення на врожайність цукрових буряків

Азот

Ранній ріст і розвиток гички мають величезне значення, саме тому азоту відводиться важлива роль в отриманні високого врожаю. При цьому вкрай необхідно стежити за тим, щоб темпи росту не були обмежені дефіцитом або надлишком інших поживних речовин. Азот сприяє росту рослини на всіх стадіях його розвитку, що забезпечується за рахунок збільшення врожаю коренеплодів, а, отже, й виходу цукру. Проте надлишок азоту може призвести до негативних наслідків, зокрема, до зниження цукристості, тому дуже важливо дотримуватися оптимальної дози азотних добрив.

Фосфор

Несприятливий стан ґрунту під час посіву може обмежити надходження деяких поживних речовин, таких як фосфор. Періодичне внесення фосфорних добрив сприяє оптимальному ранньому розвитку рослин, завдяки чому збільшується їх урожайність.

Калій і натрій 

Калій і натрій позитивно впливають на ріст, водообмін і розподіл поживних речовин у тканинах рослин цукрового буряку. 

Сірка

Сірка являє собою цінний поживний елемент і сприяє отриманню високого врожаю завдяки сірковмісним амінокислотам, які є структурними елементами білків і, таким чином, сприяють росту. Сірка утворює сполуки з азотом. Приблизне співвідношення цих речовин у здоровій рослині становить 15:1 (з переважанням азоту). Більш високе співвідношення може вказувати на дефіцит сірки.

Магній

Магній - важливий компонент хлорофілу, вкрай необхідний для максимальної фотосинтетичної активності, що сприяє збільшенню врожайності коренеплодів.

Мікроелементи

У процесі росту і розвитку коренеплоду відбувається швидкий поділ клітин, що зумовлює потребу в отриманні бору у великій кількості. Дефіцит бору призводить до зупинки росту і зниження якості коренеплодів з одночасним посиленням росту листя. При цьому страждають як кількісні, так і якісні характеристики врожаю. Марганець, мідь, цинк, залізо і молібден- цінні мікроелементи, що мають велике значення для росту цукрового буряку.

У разі дефіциту цих мікроелементів у ґрунті показники врожайності можна підвищити шляхом додаткового внесення відповідних добрив.