Підвищення вмісту білку в зерні сої

Калій необхідний для синтезу білку у рослинах. Його дефіцит викликає зниження утворення протеїну та накопичення азотистих сполук таких, як розчинні амінокислоти, амідіи та нітрати.

Дослідження показують, що окрім активації нітрат-редуктази, калій також важливий для синтезу цього ферменту.

Impact of Potassium

Різні реакції, що беруть участь у використанні енергії, синтезі крохмалю, обміні азоту та диханні потребують ферментів. Калій є єдиним моновалентним катіоном, доступним у природі в достатній кількості, і має відповідні хімічні властивості для задоволення вимог більшості активних ферментів.

Фосфор важливий для отримання якісного урожаю, як видно з досліджень, проведених у Пакистані. Він підвищує швидкість фотосинтезу, передачу енергії, ферментативну активність, розвиток коріння, рух та поглинання інших поживних речовин, утворення вузлів і, отже, фіксацію азоту, ріст і дозрівання насіння, його розмір та проростання. Разом із калієм він може знижувати захворюваність рослин.

Impact of Phosphorous

Крім того, наукові дослідження показують, що обробка насіння з молібденом та кобальтом призвели до збільшення середньої урожайності та вмісту білку в зерні сої. Застосування марганцю також підвищує рівень протеїну в насінні.

Impact of Mo

Impact of Co and Mo