Покращення якості зерна сої

Найважливішими критеріями якості для сої є вміст білка та олії.

Ґрунтово-кліматичні умови вирощування також впливають на якість зерна сої:

• Екстремальні погодні явища. Все, що будь-яким способом спричиняє пошкодження чи обпадання листків із рослин сої (вітер, сильний дощ чи град), вплине на вміст білка та олії.  стосується шкідників.

• Водний режим. Засуха на початку сезону може зменшити вміст протеїну, але на пізніших фазах росту –  збільшує його вміст. Тоді як на вміст олії пізня сезонна посуха впливає негативно.

Вплив живлення на якість зерна сої

Важливо обрати правильні сорти сої, які б підходили для конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Після вибору правильного сорту найкращим способом впливу на якість соєвих бобів є добре збалансоване живлення.

NPK application impact

Наявність поживних речовин впливає на хімічний склад насіння, його метаболізм та міцність. Управління живленням та кислотністію ґрунту можуть вплинути на рівень олії в насінні сої.

Nutrient demand