Підвищення врожаю картоплі


Урожайність картоплі описують два ключові компоненти - кількість бульб на одиницю площі та розмір бульб чи їх вага. Підвищення урожайності досягається оптимальною кількістю бульб, збереженням зеленого листяного покриву та збільшенням розміру бульб і їх ваги. Для управління всіма цими компонентами потрібна збалансована програма живлення рослин, яка містить всі макро- та мікроелементи.

Живлення та урожайність картоплі

Калій та азот є поживними речовинами, які потрібні в максимальній кількості для досягнення високих урожаїв картоплі. В той же час потреба у фосфаті, кальцію та магнію помітно менша. Під час раннього весняного росту виникає великий попит на ці макроелементи і для високої урожайності дуже важлива присутність у достатній кількості поживних речовин, доступних для поглинання рослиною відповідно до її потреб. 

Винос елементів з ґрунту відрізняється від поля до поля і напряму залежить від урожайності. Картопля може використовувати калію на 50% більше, ніж азоту. Як видно на графіку (див. нижче), при урожаї 350 ц/га картопля може спожити понад 200 кг/га калію та 115 кг/га азоту.

Поглинання макроелементів картоплею

Поглинання макроелементів картоплею

Поглинання макроелементів клубні

Поглинання елементів живлення змінюється в залежності від стадії росту культури. Під час раннього весняного росту виникає велика потреба у макроелементах і для досягнення високої урожайності дуже важлива доступність для рослини всіх поживних речовин. Як калій, так і азот потрібні картоплі в період вегетативного росту, зав'язі бульб та початку бульбоутворення.

Калій особливо потрібен для отримання високих урожаїв картоплі, проте він також служить для підтримки цілісності бульб. Тому велетенське споживання калію є типовим для культури картоплі. Присутність азоту є вкрай важлива для росту листків та бульб. Подібно до калію, велика кількість азоту переноситься з листків до бульб під час бульбоутворення. Для кращого укорінення та бульбоутворення картопля потребує фосфор у досить великих кількостях, особливо на початку росту рослини, а також наприкінці сезону - для збільшення об'єму вирощуваних бульб.

Поглинання мікроелементів картоплею

Поглинання мікроелементів картоплею

Навіть якщо мікроелементи потрібні рослині в набагато меншій кількості, їх правильний баланс є важливою умовою для отримання якісного урожаю картоплі. 

Стратегія збалансованого живлення дуже важлива і незважаючи на невеликі дози мікроелементів, в програмі живлення повинен бути присутнім їх правильний баланс, оскільки мікроелементи є важливим чинником для отримання високих урожаїв. Для картоплі найбільш важливими мікроелементами є бор, мідь, марганець та цинк.

Рекомендовані добрива Yara для картоплі