Збільшення розміру бульб картоплі

Розмір та однорідність бульб має вирішальне значення для кожного з ринків, будь то продаж свіжої картоплі, насіннєвого матеріалу чи переробка врожаю. Всі заходи виробника по збереженню картоплиння цілим та здоровим матимуть безпосередній вплив на збільшення середнього розміру бульб.

Живлення рослин та розмір бульб картоплі

Для збільшення розміру бульби картоплі важливе значення має правильно збалансоване живлення. Було підтверджено, що азот, фосфор, калій, кальцій, магній та марганець безпосередньо впливають на розмір бульб картоплі.

Азот

Азот є важливим елементом для росту та забезпечення високого врожаю картоплі. В значній мірі азот потрібен під час формування листків, крім цього він слугує до посилення росту та збільшення розміру бульб, забезпечуючи оптимальний фотосинтез в листках. Надходження азоту на ранній стадії розвитку культури сприятиме збільшенню розмірів листового покриву, а використання азоту на пізніших стадіях росту допомагає зберегти зелений колір листового покриву та максимальну урожайність картоплі. 

Однак тут вкрай важлива збалансованість, адже передчасне внесення азоту може спричинити надмірний вегетативний ріст за рахунок формування бульб, а надмірне внесення азоту на більш пізніх стадіях росту сприятиме росту та може призвести до великої кількості «негабаритної» картоплі, підвищивши тим самим ризик її захворювань. Однак у жаркому сухому кліматі, де складно отримати максимальну урожайність та бажані розміри бульб, додаткове внесення азоту сприятиме росту листового покриву та продовжить період накопичення урожаю.

вплив азоту на розмір бульб

Таким чином, належні об'єми та терміни внесення азоту відіграють важливу роль у керуванні урожайністю картоплі, розміром її бульб та очікуваними характеристиками якості. Правильна доза та час внесення азоту стають важливим інструментом в процесі формування врожаю картоплі, розміру бульб та для отримання бажаних якісних характеристик врожаю. 

Серія проведених у Англії дослідів показує, що підвищення рівню азоту в ґрунті призвело до збільшення розміру бульб картоплі і, відповідно, до збільшення загальної урожайності.

Форма азоту також важлива. При висадженні картоплі найкраще застосовувати баланс амонію та нітрату, однак занадто велика кількість амонійного азоту знижує рН навколо кореневої зони і тим самим сприяє ризоктонії. Під час утворення бульб нітратний азот має свої певні переваги і є кращим джерелом азоту для картоплі.

Фосфор

Позакореневе підживлення фосфатами після початку формування бульб збільшує розмір самих бульб, однак слід пам'ятати, що позакореневе підживлення не є заміною ґрунтового внесення, без якого ріст картоплі на початку сезону не буде оптимальним. 

вплив фосфору на розмір бульб

Проведені у Англії незалежні дослідження показують поступове підвищення урожайності, як результат позакореневого підживлення фосфатами після початку формування бульб, що призвело до збільшення розмірів самих бульб і, відповідно, до росту загальної урожайності.

Калiй

Протягом усього вегетаційного сезону рослини картоплі поглинають велику кількість калію, що має вирішальне значення для високих врожаїв. 

За результатами п'яти досліджень, що протягом трьох років проводились на збагаченому калієм вулканічному ґрунті, доза у 120 кг K2O/га збільшила середню урожайність картоплі на 10 т/га.

вплив калію на розмір бульб

Кальцiй

Кальцій є основним компонентом клітинних стінок, допомагає утворенню міцної структури, забезпечуючи стабільність клітин. Кальцій дуже важливий під час діління і розширення клітин, особливо до та протягом фази швидкого росту бульб.

вплив кальцію на розмір бульб

Магнiй

Під час росту бульб потрібен магній, тому його обмежена доступність призводить до зменшення розмір бульб та зниження урожайності картоплі. 

вплив магнію на розмір бульб

На ґрунтах із великим дефіцитом магнію можливе зниження урожайності картоплі до 15%, тому, згідно з результатами проведених досліджень, при регулярному, щорічному внесенні магнію на цих ґрунтах досягається підвищення урожайності від 1 до 10%.

Поглинання магнію залежить від існуючого балансу з іншими катіонами, особливо з калієм. Висока концентрація калію в ґрунті може викликати дефіцит магнію. Також у ґрунті може бути присутня достатня кількість магнію, проте його поглинання буде обмеженим через сухість ґрунту. В обох цих випадках дуже ефективним може бути листкове внесення магнію.

Інші агрономічні прийоми впливу на розмір бульб картоплі

Виробники сільськогосподарської продукції можуть впливати на розмір бульб наступним чином:

  • Максимально раннє садіння - для збільшення тривалості вегетаційного періоду в районах із обмеженим світловим днем 
  • Садіння фізіологічно дозрілої картоплі, яка швидко сходить 
  • Садіння при оптимальній температурі ґрунту - для забезпечення швидкої появи врожаю 
  • Використання таких методів зрошування, живлення та захисту рослин, які забезпечують максимальний період існування листового покриву та необмежений ріст бульб 
  • Сушіння на відповідній стадії, що необхідно для задоволення вимог ринку