Вплив живлення на кількість бульб картоплі

Дефіцит будь-якого мікроелементу обмежує використання культурою свого генетичного потенціалу під час росту. Наявність великої кількості ознак голодування свідчить про нестачу потрібних культурі поживних елементів.

Культура із ослабленим через дефіцит мікроелементів здоров'ям впливає на весь ланцюжок живлення.

Живлення рослин та кількість бульб картоплі

Правильне збалансоване живлення має вирішальне значення, оскільки впливає на кількість бульб. Завдяки дослідам було доведено, що застосування фосфору, калію та кальцію має безпосередній вплив на кількість бульб.

Фосфор

Вплив фосфору

Наявність фосфатів при зав'язуванні бульб важлива для забезпечення максимальної кількості бульб, особливо якщо потрібно збільшити кількість бульб у певних сортів або якщо ринок вимагає велику кількість дрібних бульб (наприклад, виробництво насіннєвої картоплі). 

Вплив фосфатів

Проведене в Уельсі дослідження показує вплив фосфору на збільшення загальної кількості бульб та урожайності картоплі.

Хоча картопля є дуже чутлива до свіжого фосфату, але часто буває складно визначити економічно оптимальний ступінь засвоєння фосфатів. Цей ступінь буде залежати від типу ґрунту та результатів аналізів. Якщо кількість наявних у ґрунті фосфатів недостатня для нормального росту, то завдяки фосфатам з листків забезпечується швидка доступність фосфору. 

Проведене в Шотландії дослідження показує вплив фосфору з листків на збільшення загальної кількості бульб. 

Внесений безпосередньо перед бульбоутворенням, листковий фосфат збільшує загальну кількість бульб.

Оскільки фосфор відносно нерухомий в ґрунті, то дуже важливо, щоб фосфатні добрива знаходились якомога ближче до бульб, при цьому стрічкове внесення добрив зазвичай працює краще, ніж розкидне, а особливо на ґрунтах із потенціалом для дуже високого закріплення фосфатів у ґрунті.

Root tuber

Ця діаграма показує вплив рН ґрунту на доступність фосфору через осадження кальцієм при високих значеннях рН та фіксації залізом і алюмінієм при низьких значеннях рН.

вплив кислотності ґрунту

Калiй

Калій може впливати на кількість бульб, причому також важлива ще і форма самого калію.

вплив форми калію

Проведене в Англії дослідження показує вплив форми калію на збільшення загальної кількості бульб.

Проведені в Індії дослідження демонструють зріст урожайності за рахунок збільшення дози калію, а також перевагу сульфату калію (SOP) над хлористим калієм (MOP).

вплив калію на урожайність

Інші агрономічні прийоми впливу на розмір бульб картоплі

  • Вибір правильного сорту 
  • Мінімізація перевірок росту рослини при зав'язуванні бульб (наприклад, посуха, ущільнення ґрунту) 
  • Використання зрошування - для збереження хороших умов росту 
  • Фізіологічне старіння насіння - для отримання необхідної кількості вічок на бульбу 
  • Вільне розміщення насіннєвої картоплі - для забезпечення оптимальної кількості стебел на метр квадратний 
  • Використання засобів захисту рослин, як то гербіциди та нематоциди - для забезпечення практично безперешкодного росту рослин