Вплив на якість зерна ячменю

Живлення може сильно вплинути на якість зерна ячменю, а програма внесення добрив має сприяти досягненню його найкращої якості. Високоякісний врожай має вищу вартість. Основними цілями є вміст азоту, питома вага, вологість та маса зерна.

image 1

Програми живлення впливають на якість зібраного зерна і повинні плануватися відповідно до цільових якісних показників. Найважливішими макроелементами в даному випадку є азот, сірка та калій. Отже, метою має бути добре збалансована програма живлення. Занадто багато чи занадто мало поживних елементів може мати негативний ефект. Надлишок азоту призведе до високого вмісту білка, що також може призвести до вилягання посівів, наслідком якого є затримка в дозріванні та проростання зерна в колосі. Сірка може впливати на вміст азоту в зерні та його білковий склад.

Азот має суттєвий вплив на якість зерна ячменю

Високий вміст азоту у ячмені може бути наслідком його інтенсивного поглинання чи перерозподілу наприкінці сезону чи поганого накопичення крохмалю.  Внесення азоту в значній мірі впливає на концентрацію білку у зерні.

N influence

Великі дози добрива підвищують вміст азоту/білку у зерні ячменю.  Це може бути доцільним, якщо ячмінь вирощують для годівлі тварин.  Але у випадках, коли його вирощують для приготування солоду для пивоваріння, то вміст білку повинен бути нижчим.  З цієї причини необхідно, щоб вміст азоту відповідав бажаній врожайності та цільовим показникам якості. Протягом етапу наливу зерна, азот переміщується зі стебла, листя та лусочок в зерно, що розвивається.  Коренева система залишається активною на цьому етапі, що дає можливість споживати азот із ґрунту у великій кількості. Внаслідок цього у зерні утворюється високий вміст білку.

Пізнє внесення азоту спричиняє його високий вміст у зерні.  Якщо ячмінь сіють восени, то вносити азотні добрива треба у фазу 25-31 (ВВСН).  Для ярого ячменю, як мінімум 60% азоту слід вносити у ґрунт одночасно з посівом, а решту – у фазу 13 (ВВСН). Якщо для покращення поживної цінності ячменю, що вирощується на корм, потрібен високий вміст білку, то можна використовувати більшу кількість азотних добрив і вносити їх на пізніх етапах, щоб збільшити концентрацію протеїну.

Калій опосередковано впливає на якість ячменю

Надмірна кількість калію може опосередковано впливати на якість зерна. У достатній кількості він укріплює стебло, мінімізує ризик вилягання та розтріскування, внаслідок чого колос опадає.  Дуже часто зерно у колосі починає проростати, що знижує його якість.

Сірка важливий компонент білку

Сірка - це важливий компонент білку.  Дефіцит якого знижує врожайність ячменю і підвищує вміст азоту у зерні внаслідок внесення азотних добрив.  При внесенні сірки, врожайність підвищується завдяки зниженню вмісту азоту у зерні ячменю.  Було встановлено, що дефіцит сірки погіршує активність ферментів, що відповідають за проростання. Ці ферменти відіграють важливу роль у процесі приготування солоду (F.J. Zhao et al, 2005).

Марганець та цинк впливають на метаболізм азоту

Марганець та цинк відіграють важливу роль у багатьох процесах у рослині, включаючи метаболізм азоту.  Поліпшення метаболізму азоту підвищує його вміст у зерні.

Mn influence