Підвищення врожайності ячменю

Висока врожайність ячменю залежить від правильної кількості колосків, збереження здорового зеленого травостою, збільшення кількості зерен колосі та їх розміру. Програма збалансованого живлення рослин, що включає всі необхідні макро- та мікроелементи, має важливе значення в управлінні всіма компонентами врожаю.

Кінцева врожайність зернових залежить від трьох факторів, найбільш вагомим з яких є середня вага зерна. Найбільша різниця у врожайності за різних ґрунтово-кліматичних умов зумовлена різницею в кількості зерна, а не його розмірів. Показники кількості зерна на м2 і врожайності сильно пов'язані між собою, в той час як показники середньої ваги зерна та врожайності слабо пов'язані. Висока врожайність є результатом досягнення належної кількості колосків, збереження здорового зеленого листкового покриву, а також збільшення кількості зернин у колоску та їх розміру.

Збалансована програма живлення культури, що включає всі макро- та мікроелементи, є обов'язковою умовою для забезпечення всіх трьох показників. Врожайність ярого ячменю приблизно на 20% нижча, ніж озимого. 30-35% вуглеводів, що містяться у зерні ярого ячменю, надходять з прапорцевого листка та стебла, 24-45% з колоска і 20-45% з інших частин рослини.

Поглинання макроелементів озимим ячменем

Азот і калій - це поживні речовини, які в найбільшій мірі потрібні для високої врожайності ячменю.

N content average

N content average

Потреба у фосфорі подібна до сірки.  Максимальна потреба у всіх макроелементах спостерігається у період швидкого росту навесні.

Поглинання мікроелементів ячменем

Збалансована стратегія живлення має велике значення. Вона повинна включати вторинні поживні речовини та мікроелементи, які необхідні для високої врожайності.  Як і у випадку макроелементів, максимальна потреба у них спостерігається у періоди швидкого росту.

Тимчасовий дефіцит може виникнути, коли умови ґрунту погіршують доступність поживних речовин (наприклад, низькі температури, перезволоження, посуха). Знання вмісту поживних речовин у 1 тонні продукції є корисним, оскільки цей показник можна використовувати разом з показником врожайності при складанні плану внесення поживних речовин.

Mezo-microelements content

Інші поради Yara щодо впливу на врожайність ячменю

Ячмінь

Збільшення кількості зерен у колосі ячменю

Кількість зерен у колосі залежить від кількості плодоносних колосків на колосовому стрижні.
Ячмінь

Збільшення розміру та ваги зерна ячменю

На розмір зерна ячменю сильно впливає живлення рослин, саме в період наливу зерна. Особливо важливі такі елементи, як азот, сірка, бор, мідь, марганець та цинк.
Ячмінь

Збільшення кількості листя та пагонів ячменю

Кількість листя та пагонів визначає розмір листкового покриву та остаточну щільність колосків при збиранні врожаю. Така щільність буде залежати від загальної кількості сформованих пагонів, їх родючості та здатності вижити. Хоча всі поживні речовини є...
Ячмінь

Збереження травостою ячменю

Іншим аспектом досягнення високої врожайності ячменю, у якого сформована правильна структура травостою, є збереження зеленого листя до кінця періоду наливу зерна для вловлювання якомога більшої кількості світла і перетворення його у гарний врожай.
Ячмінь

Використання оптимальних доз та час внесення добрив для ячменю

Правильні дози та час застосування добрив в посівах ячменю є важливим для досягнення найвищого рівня ефективності використання поживних речовин, що максимізує продуктивність врожаю, при мінімізації впливу на довкілля.