Підтримання якісного листового покриву

Ще одним компонентом, необхідним для отримання хорошої врожайності, є підтримання збереженості листового покриву після його правильного формування аж до закінчення стадії дозрівання зерна. Зелене листя поглинає максимальну кількість сонячного світла і перетворює його в урожай.

Вплив добрив на листовий покрив

Maintaining a wheat green leaf canopy 1

Maintaining a wheat green leaf canopy 2

Азоткалій і магній особливо важливі для підтримки збереженості зеленого покриву. Хлорофіл – це білок, багатий азотом і магнієм. Він дає рослинам зелене забарвлення і є головною складовою ефективного фотосинтезу. Співвідношення між вмістом хлорофілу в листках і вмістом азоту є строго лінійним.

Interaction Image

Магній є центральним елементом хлорофілу, пов'язаним з чотирма молекулами азоту, тому вміст магнію також є важливим для підтримки збереження листя пшениці.

Крім вмісту хлорофілу в листках, важливо підтримувати їх структуру для ефективного поглинання рослиною сонячного світла і перетворення його у врожай.

Калій відіграє дуже важливу роль у підтримці тургору клітин рослини і міцності їх стінок, а також у забезпеченні азотистого обміну в тканинах рослини.

Дефіцит запасів калію може призвести до передчасного в'янення і вилягання посівів. Стебла таких рослин більш крихкі, що підвищує ризик вилягання, істотно знижує показники врожайності і якості зерна. Потреба в калії зазвичай більш висока, порівняно з іншими поживними елементами. Найбільш ефективне поглинання калію спостерігається навесні. У період між початком кущіння і закінченням кущіння середня кількість поглиненого калію становитиме приблизно 77 кг K2О на день. 

Внесення добрив повинно виконуватися відповідно до цих потреб.

 S and Mg influence