Підвищення вмісту та якості білку в зерні

З білком пов'язані два показники: вміст і якість цього білку. Обидва залежать від рівня азоту та сірки в рослині, які змінюються протягом сезону.

Відомо, що при високих показниках врожайності вміст білка в зернах знижений, тому дуже важливо заздалегідь оцінити прогнозовану врожайність, ще на етапі наливу зерна. При управлінні якістю білка основним завданням є вироблення рослиною високомолекулярного білку глютену (клейковини). Завдяки компонентам глютену, наприклад, таким як: гліадин, глютенін, альбумін і глобулін, вироби з пшеничного борошна мають унікальну пористість і високі технологічні властивості.

Двома ключовими поживними речовинами, які впливають на вміст та якість білка зерна, є азот і сірка. За допомогою агрономічних технологій виробник повинен забезпечити оптимальне внесення азоту в необхідних дозах і в термін, коли рослини ще здатні доставити його в зерна. Крім того, необхідно забезпечити відповідне сірчане живлення, адже цей елемент впливає на ефективність використання азоту.

Азот збільшує вміст білку в зерні пшениці

Азот є основним компонентом амінокислот – складових елементів білка в зерні пшениці. Таким чином, підтримка його запасів має вирішальне значення при вирощуванні кульутри з високими показниками вмісту білка. За вмістом білка в зерні можна визначити, чи отримують посіви оптимальне азотне живлення. При зміні норм внесення азоту (через економічні труднощі) або, якщо вноситься азот відрізняється від оптимального, рівень вмісту білка в зернах звичайно змінюється приблизно на 1% на кожні 50 кг N/га.

N influence

Для отримання більш високого вмісту білка потрібно збільшення внесених доз азоту в зв'язку з більш високими потребами. Загальна потреба рослин в азоті залежить від призначення використання зерна, так само, як і вміст білка у ньому.

Вміст білка в зернах фуражної пшениці при оптимальному азотному живленні зазвичай становить близько 11% (що еквівалентно 1,9% N). Однак хлібні сорти пшениці дають оптимальні результати врожаю з вмістом білка близько 12%, тому для досягнення ринкового показника вище 13% часто потрібно додаткове внесення азотних добрив. Знижений вміст білка, тобто менше 10% для фуражних сортів пшениці, вказує на недостатнє живлення азотом.

Важливим фактором є термін внесення азотних добрив. При ранньому внесенні азоту (фази 25-32 по Задоксу) виробник отримає більш високу врожайність, в той час, як для підвищення вмісту білка внесення азотних добрив має бути здійснене між 37 і 59 фазою за шкалою Задокса. 

При нестачі запасів азоту в тканинах листя можуть застосовуватися «лікувальні» заходи у вигляді азотного позакореневого підживлення, спланованого за часом до фази цвітіння (фаза 70 по Задоксу).

Zadocs table

N dependance

Вплив сірки на вміст білку в зерні пшениці

Сірка є одним з основних структурних елементів білків і, отже, від цього елемента багато в чому залежить рівень вмісту і якість білків зерна пшениці. Сірка також входить до складу декількох основних амінокислот, які забезпечують цінність пшеничного борошна. Такими амінокислотами є цистеїн, метіонін, треонін і лізин.

S influence

Вплив мікроелементів на вміст білку в зерні пшениці

Марганець і цинк відіграють важливу роль у процесах метаболізму рослин, включаючи азотний обмін. Поліпшення азотного обміну сприяє збільшенню кількості азоту, що бере участь у синтезі білків.

Mn and Zn influence