Вимоги пшениці до поживних речовин

Вимоги до поживних речовин у пшениці варіюються в залежності від стадії росту. Дізнайтеся, які поживні речовини найважливіші протягом різних етапів росту та розвитку культури.

Значення поживних речовин на всіх стадіях росту пшениці

Проростання – Кущіння

 • Азот сприяє прискоренню темпів раннього росту. 
 • Фосфати дають енергію для раннього росту та розвитку рослини, особливо її кореневої системи.

 Кущіння

 • Азот сприяє росту і розвитку листків та збільшенню числа пагонів. 
 • Марганець - важливий елемент в структурі білків фотосинтетичного апарату та ферментів.

Вихід в трубку

 • Азот сприяє росту листків, а також прискоренню темпів росту та розвитку рослини в цілому. 
 • Фосфор дає енергію для раннього росту та розвитку рослини. 
 • Калій важливий для регулювання водного балансу та структурної цілісності рослин. 
 • Сірка необхідна для підвищення урожайності та покращення якості зерна.
 • Марганець - важливий елемент в структурі білків фотосинтетичного апарату та ферментів. 
 • Цинк необхідний для ферментативних реакцій, азотистого обміну та синтезу білку. 
 • Мідь необхідна для активності ферментів, утворення хлорофілу та утворення зерна.

Прапорцевий листок – Налив зерна

 • Азот необхідний для підвищення урожайності завдяки збереженості зелених листків; сприяє збільшенню кількості продуктивних стебел, розмірів зерна та підвищенню вмісту білку. 
 • Магній необхідний для подовження збереженості зелених листків. 
 • Фосфати для ремобілізації поживних речовин в сухуречовину для підвищення урожайності та якості зерна. 
 • Бор - підвищує життєздатність пилку.