Дефіцит калію погіршується

 • Кислі грунти (низький рівень рН)
 • Піщані або легкі грунти (вилуговування)
 • Посушливі умови
 • Дощові райони (вилуговування / вимивання) або райони з рясним зрошенням
 • Важкі глинисті (іллітова глина) грунти
 • Грунти з низькими запасами калію
 • Грунти багаті магнієм

Калій важливий для

 • Розвитку нової вегетативної маси
 • Покращення холодостійкості
 • Збільшення кількості квіток
 • Отримання більш інтенсивного забарвлення
 • Більш раннього дозрівання плодів
 • Покращення смаку
 • Підвищення врожаю