Підвищення якості бурякового цукру

Висока якість цукрових буряків досягається за рахунок збільшення концентрації сахарози і зменшення кількості домішок, таких як амінокислоти, калій і натрій.

Вплив домішок на загальний вихід цукру показано на графіку:

sugar

Азот

Достатнє забезпечення буряків азотом - запорука оптимального врожаю. Проте надмірне азотне живлення може привести до підвищеного вмісту цього елемента в коренеплодах, скоротивши при цьому концентрацію сахарози і чистоту соку.

Використання азотних добрив збільшує врожайність, але з підвищенням рівня азоту в буряку суттєво знижується і чистота сахарози, і вихід відновленого цукру з 1 га.

Оптимальна кількість внесеного азоту залежить від умов вирощування культури, типу ґрунту, попередника, надходжень азоту з органічних добрив тощо. У більшості випадків оптимальна доза азоту становить 120 кг/га, тоді як на деяких посівних ділянках цей показник вищий.

N influence on yield

Дане дослідження з Німеччини показує зв'язок між рівнем азоту, врожайністю цукрового буряку та вмістом цукру.

N influence

 

Графік показує ефект від підвищення рівня азоту на вміст аміноазоту, що призводить до зниження виходу цукру.

N influence

Ці дані, засновані на великій кількості досліджень, показують зв'язок між рівнем азоту у добривах, вмістом аміноазоту та виходом цукру.

optimal N level

Ці дані також показують, що оптимальний рівень азоту для екстаргованого цукру нижче, ніж оптимальний для врожайності коренеплодів.

Фосфор

Використання фосфорних добрив не має прямого впливу на цукристість або чистоту соку. Проте фосфор відіграє важливу непряму роль у формуванні рослин. Дефіцит фосфору викликає затримку росту і надмірне поглинання інших елементів, що, в свою чергу, призводить до накопичення шкідливих домішок в соці і погіршення якості коренеплодів.

Калій і натрій

Покупці цукрових буряків віддають перевагу продукції з невисоким вмістом калію і натрію в соці, оскільки ці елементи знижують ступінь видобутку цукру-піску. На підставі цього факту можна було б припустити, що присутність калію і натрію в добриві призведе до погіршення чистоти соку. Проте результати випробувань і практичний досвід свідчать про те, що справа дещо інша. Про необхідність використання калію і натрію свідчить їх позитивний вплив на посіви. Щоб уникнути проблем з надлишком цих елементів, слід розробити чіткі рекомендації щодо їх застосування.

Na

Це дослідження показує вплив внесення натрію на концентрацію в молекулах аміноазоту, натрію та калію.

Марганець і цинк

Марганець і цинк здатні поліпшити як врожайність, так і якість цукрових буряків.

YaraMila influence

Це дослідження з Ірландії показує вплив марганцю як на врожайність, так і на вміст цукру.

YaraVita influence

Це дослідження з Франції також показує вплив марганцю на збільшення врожайності та вмісту цукру.

YaraVita influence

Це дослідження з США також підтверджує вплив марганцю на збільшення врожайності та вмісту цукру та на зниження вмісту аміноазоту.