Роль елементів живлення при вирощуванні сої

Азот є найважливішим елементом живлення для сої та необхідний їй у найбільшій кількості. Для виробництва 1 т зерна сої потрібно 80 кг азоту.

Однак, найбільша потреба цього елементу покривається за рахунок атмосферного азоту, засвоєного в результаті симбіозу з бактеріями роду Rhizobium, що живуть в бульбочках на корінні рослини.

У цьому процесі молібден є складовою частиною ферменту нітрогенази в бактеріях, що фіксують атмосферний азот, і разом з кобальтом є важливим для його ефективного поглинання та біологічного засвоєння. Таким чином, живлення цими мікроелементами стало основною практикою на більшості ґрунтах, де вирощується соя.

Біофіксація азоту може задовольнити всю потребу даного елементу для сої, але з огляду на ряд факторів, азотні добрива варто застосовувати, але важливо, щоб їх кількість не перевищувала 20 кг N/га.Image 1

Фосфор виконує функцію пов'язану з акумулюванням енергії в рослині. Він має важливе значення при поглинанні поживних речовин в процесі фотосинтезу та бере участь у накопиченні органічних сполук високої енергетичної цінності, а для сої це – вміст олії.

Калій є важливим елементом при утворенні та транспортуванні вуглеводів в рослинах сої, що впливає на зниження проявів захворювань, тому достатнє живлення цим елементом допомагає підтримувати здоров’я рослин цієї культури.

Кальцій, магній і сірка є важливими поживними речовинами для росту коріння, фотосинтезу та утворення бобів, відповідно.

Особливу увагу слід приділяти марганцю, оскільки спостерігається тенденція до збільшення дефіциту цього елементу в посівах сої. Зниження поглинання марганцю відбувається внаслідок використання різновидів гліфосатів та надмірної кількості кальцію в ґрунті. 

Бор відіграє важливу роль при утворенні пилку та формуванні пилкової трубки. У випадку явного чи прихованого дефіциту цього елементу, формування бобів буде значно пригнічене.