Вплив рівня рН ґрунту на урожайність сої

Підтримка адекватного рівня рН ґрунту забезпечує доступність поживних речовин та максимізує врожайність.

Liming influence

Для сої найкращий рівень рН ґрунту становить 6. При низьких його значеннях може виникнути токсичність алюмінію та марганцю, що, в свою чергу, знижують розвиток коріння та рослин вцілому.

У Бразилії спостерігалося збільшення урожайності сої на провапнованих ґрунтах внаслідок підвищення рівня рН, зменшення токсичності алюмінію та марганцю, посилення абсорбції N, P, K і S, а також доступності Ca і Mg.

Impact of limimg

Використання вапна для підвищення рівня рН ґрунту та гіпсу для поліпшення його структури, і насичення кальцієм допоможе збільшити урожайність сої.

Сірка, додана з гіпсовим комплексом, вивільняє алюміній і зменшує його токсичність для рослин.

Гарна структура ґрунту має важливе значення для належного росту і розвитку коренів - соя дуже чутлива до ущільнення грунту.

Густота і розмір рослин разом із сівозміною допоможуть підвищити продуктивність сої внаслідок зменшення уражень хворобами, пошкоджень шкідниками та проявів забур'янення.

Контроль над бур’янами має важливе значення для забезпечення гарного проростання культури; над шкідниками та хворобами - для  мінімізації пошкоджень коренів та листків.