Збільшення врожайності сої за рахунок інокуляції

Процеси інокуляції важливі для підтримки рівня азоту в рослині, що призводить до значного збільшення врожайності.

Impact of innoculation

Соя здатна фіксувати азот з атмосфери за допомогою симбоізу з бульбочковими бактеріями  роду Rhizobium.

Бактерії використовують рослинні фотоасиміляти, а соя використовує азот, фіксований цими бактеріями для синтезу білків. Бактерії, в свою чергу, фіксують азот у формі NH2 і перетворюють його в NH4+, який потім використовується рослиною, що вивільняє фотоасимілят.

Impact of innoculation

Процес інокуляції важливий для підтримки азоту в рослині, що призводить до значного збільшення врожайності.

При вирощуванні сої на новому місці, потрібно обов’язково проводити інокуляцію для заселення мікрофлори даного поля бульбочковими бактеріями відповідного штаму.

Хороші якісні інокулянти мають важливе значення, адже забезпечують найкращий розподіл і виживаність бактерій на інокульованоу насінні, максимізуючи біологічну фіксацію азоту. Виробники повинні уважно стежити за технічними рекомендаціями, зазначеними на кожному продукті та методом проведення інокуляції.