Вимоги до ґрунту

Полуниця не висуває особливих вимог до типу ґрунту. Поля і тунелі повинні бути добре осушеними і відносно рівними, без осередків підмерзання.

Врожайність, як правило, трохи вища на важких ґрунтах з більшою водоємністю. Однак легкі ґрунти нагріваються швидше, тому цвітіння наступає раніше. За таких умов захист від замерзання може виявитись більш важливим. Перевагою легких чи піщаних ґрунтів є більш ранній врожай, який допомагає фермеру поставити продукцію на ринок раніше. Такі ґрунти спричиняють менше проблем з захворюваннями коріння.

Слід уникати використання ґрунтів, на яких раніше вирощувалась картопля або інші пасльонові, щоб зменшити ризик виникнення вертицильозу і ризоктонії в полуничній культурі. Полуниця, що йде за травою, також може більше піддаватись нападу шкідників з залишків коріння, тому посадка зазвичай відкладається на рік, що надає фермеру більше можливостей для боротьби з бур'янами.

Полуниця віддає перевагу слабкокислотним ґрунтам з рН між 5,5 (легкі ґрунти) і 6,8 (важкі ґрунти). Отже, вапнування не розповсюджене при вирощуванні полуниці. У ґрунтах з більш високим вмістом органічної речовини полуниця може переносити трохи нижчий рівень рН. Коли рН ґрунту падає нижче 5,5, вміст магнію, кальцію, фосфору та молібдену також знижується, тому слід застосовувати підживлення. При рН вище 7,0 може не вистачати цинку, марганцю та заліза (рис. 12).

 

Soil Ph and Nutrient

Солоність

Полуниця дуже чутлива до солоності (рис. 13).

Salinity and Plant Growth

Вся зрошувальна вода містить розчинені мінеральні солі, але їх концентрація та склад варіюються. Вода з найбільшою концентрацією призведе до більших проблем з солоністю. Оскільки солоність зрошувальної води перевищує ідеальний рівень ЕП (0,7 мСм/см), відбудеться зменшення врожайності (табл. 6), а при більш високому показнику ЕП врожайність зменшується набагато більше.

Salinity and Yield

 

Salinity and Yield

Симптоми солоності зазвичай проявляються через сухі та коричневі краї листя, крихке листя, уповільнений ріст рослин або навіть мертве коріння й рослини. Неефективне управління зрошуванням може також призвести до накопичення солей навколо коріння, тому важливо змивати їх з цієї зони.

Sensitivity to Salinity

Рівень солоності в кореневій зоні безпосередньо пов'язаний з якістю води, нормою внесення добрив і глибиною зрошування. Можна передбачити потенційне зменшення врожайності за допомогою наступного рівняння, виведеного Маасом і Гофманом (1977):

Y = 100 - b (ECe - a)

В ньому Y - відносна врожайність культури (%), ECe - солоність екстракту насиченого ґрунту в дСм/М, яка є граничною величиною для максимуму, 100% виробництва; b - зниження врожайності на одиницю зростання солоності.

Для полуниці: a = 0,7, b = 33,3, отже рівняння буде наступним: Y = 100 – 33,3 (ECe-0,7)

В Таблиці 6 представлено вплив різних рівнів солоності ґрунтів (ECe) та солоності води (ECw) на відсоток втрати врожайності. В ній також міститься інформація про кількість зрошувальної води, необхідної для вимивання солоності з системи (LF). Важливо регулярно перевіряти ґрунти/субстрати на рівні розчинних солей та відповідно управляти зрошувальною водою.

Високий вміст солі контролюється промиванням, використовуючи на 10-20% більше зрошувальної води, ніж звичайно. Частка води, яка застосовується до нижньої частини кореневої зони, що несе з собою частину накопичених розчинних солей, відома як коефіцієнт вилуговування (LF). Кількість і частота зрошення повинні бути скориговані, щоб забезпечити достатнє вилуговування, але водночас мінімізуючи ризик надлишкової вологості ґрунту, що може призвести до інших проблем.

Існують два типи солей - ті, що пов'язані із загальною солоністю та ті, що пов'язані з хлоридом натрію. На ґрунти може впливати тільки солоність або комбінація солоності та натрію. Натрій є антагоністом калію та кальцію. Хлориди конкурують з нітратами. Тому рівні Na і Cl у воді та добривах повинні бути максимально низькими.

Високі концентрації солей у ґрунті не дозволяють рослині поглинати воду, спричиняючи опіки і в'янення листя, а також втрату врожайності. Різновиди культур відрізняються своєю чутливістю до такої солоності.

Вплив певних поживних речовин на пом'якшення солоності розглядається в кожному окремому розділі про поживні речовини.