Покращення зовнішнього виду шкірки картоплі

Зовнішній вигляд шкірки стає все більш і більш важливим показником якості.

Споживачі все частіше вимагають картоплю із чистою, привабливою шкіркою, особливо при покупці фасованої або розважної картоплі.

Бульби із захворюваннями поверхні, такими як чорна парша, срібляста парша, борошниста парша або парша звичайна, є менш привабливими зовні та ймовірно мають низький термін зберігання.

Живлення рослин та зовнішній вигляд шкірки картоплі

Правильне збалансоване живлення дозволить зменшити ризик захворювань поверхневими хворобами та покращить стан поверхні шкірки. Завдяки кальціюзміцнюється шкірка бульби, що забезпечує кращу стійкість до хвороб. Бор, магній та марганець знижують ризик захворювань паршею звичайною. Цинк може мінімізувати рівень захворювань паршею порошистою. Завдяки сірці можливе зниження ризику захворювань паршею порошистою та звичайною.

Кальцій

Вплив кальцію

Завдяки кальцію зміцнюється шкірка бульби, що забезпечує кращу стійкість до багатьох захворювань, в тому числі таких, як парша чорна, срібляста, порошиста чи парша звичайна. 

Проведені у Великобританії незалежні випробування показують, що після обробки бульб нітратом кальцію (CN) у них зменшуються дефекти шкірки різного походження.

Бор

Вплив бору

Бор допомагає стабілізувати кальцій в стінках клітин та впливає на засвоєння самого кальцію, тому внесення бору є вкрай важливим для забезпечення збалансованого живлення та отримання максимального ефекту від кальцію. 

Досвід показує вплив бору на вміст кальцію в бульбах, що в свою чергу впливає на частоту захворювань шкірки картоплі.

Цинк

Вплив цинку

Цинк зазвичай використовується для пригнічення впливу порошистої парші при низькому рівні інфекції. Тим не менше, тільки безпосереднє внесення в ґрунт достатньої кількості цинку зможе забезпечити необхідний вплив на порошисту паршу. Цинк повинен використовуватись лише як частина комплексної стратегії контролю, наряду з іншими агрономічними заходами для обмеження заражень ґрунту з одночасним вибором більш стійких до захворювання сортів. 

Проведені в Шотландії незалежні досліди показують зниження рівня захворювань порошистою паршею завдяки підживленню картоплі цинком.

Сірка

Вплив сірки

Сірка допомагає знизити рівень захворювань парші звичайної і порошистої парші. Цей ефект може бути обумовлений зниженням рН ґрунту завдяки використанню доступної сірки. Проте найкращий ефект від сірки виникає завдяки її безпосередньому внесенню в ґрунт в доступній формі при посадці. Рівень інфекції також може знизитись завдяки програмі позакореневого внесення сірки. 

Проведені в Шотландії дослідження демонструють зменшення захворювань паршею звичайною завдяки обробці сіркою у порівнянні із необробленою картоплею.

Інші агрономічні прийоми для покращення зовнішнього вигляду картоплі

Виробники сільськогосподарської продукції можуть впливати на якість шкірки наступним чином:

  • Уникати полів із такими несприятливими факторами, як інфекційні хвороби, поганий дренаж чи низька водоутримуюча здатність 
  • Вибір якісного насіння, що характеризується меншим ризиком захворювання 
  • Дезінфекція місць зберігання насіння для зниження ризику передачі захворювання 
  • Зрошування для уникнення або максимального зниження захворювань такими хворобами, як парша звичайна 
  • Збирання урожаю в хороших кліматичних умовах для уникнення фізичного пошкодження або зараження 
  • Не проводити вапнування безпосередньо перед висадженням картоплі, оскільки це сприяє розвитку парші звичайної