Вплив на вміст та якість крохмалю у картоплі

Картопля є одним із найбільш важливих джерел крохмалю в світі.

Вибір сорту дуже важливий, оскільки в багатьох країнах (наприклад, у Німеччині) потрібна картопля із вмістом крохмалю понад 13%. Чим вищий вміст крохмалю, тим менше відходів.

Живлення рослин та вміст крохмалю в картоплі

На вміст крохмалю в картоплі впливають і азот, і фосфор.

Азот

Азот є вкрай важливою поживною речовиною, яка забезпечує розвиток поверхні листків. Однак, в умовах помірного клімату, надмірне внесення азоту на пізніх стадіях росту буде стримувати ріст культури та сповільнювати її дозрівання, а також може зменшити вміст крохмалю, що погіршить якість переробки картоплі. 

Nitrogen effect on starch

Наведені вище дані показують, що надмірна кількість азоту на пізній стадії росту може понизити вміст крохмалю.

Фосфор

Використання фосфорних добрив може впливати на якість крохмалю. При збільшенні вмісту P в бульбах зростає також в'язкість крохмалю, а температура розщеплення крохмалю знижується. 

Phosphorous effect on starch

Отримані з Данії результати показують співвідношення між вмістом фосфору в бульбах та якістю крохмалю у відповідності із виміряною в'язкістю.