Роль азоту при вирощуванні картоплі


Азот є найбільш важливим з елементів, який забезпечує ріст та високі урожаї картоплі Азот сприяє оптимальному утворенню в листках первинного продукту фотосинтезу.

Азот та розмір бульб

Азот є важливим елементом для прискорення росту та забезпечення високих урожаїв. Він потрібен у великих кількостях під час утворення листків, для розвитку бульб та урожайності, оскільки забезпечує оптимальне виробництво продуктів фотосинтезу в листках.

N effect on tuber size

Азот та урожайність картоплі

Підживлення азотом на ранній стадії розвитку рослин сприятиме формуванню розлогого куполу з листя. Застосування азоту на пізніх стадіях росту картоплі допомагає зберігати листя зеленим та підвищує урожай.

N and yield

Азот та вміст крохмалю в картоплі

У помірному кліматі надлишкове внесення азоту на більш пізніх стадіях росту буде спонукати рослини до постійного росту, що сповільнює їх дозрівання. Це може також призвести до зменшення вмісту крохмалю та погіршення споживчих характеристик картоплі.

N effect on potato starch content

Вплив азоту на вміст сухої речовини у картоплі

Надлишкове внесення азоту на пізніх стадіях росту може також зменшити вміст сухої речовини, що негативно впливає на якість урожаю.

N effect on potato dry matter

 

Роздільні внесення азоту та урожайність картоплі

Якщо культура потребує значної кількості азоту, то тут очевидні переваги мають серії повторюваних внесень N. Досліди із триразовим роздільним внесенням N показали підвищення урожаю на 12% у порівнянні з випадком, коли весь азот вносився за один єдиний раз.

split N and potato yield

Листковий азот та урожайність картоплі

Оскільки близько 60% від загальної потреби N споживається ще до утворення бульб, то в рамках стандартної програми сухого підживлення 2/3 від загальної потреби азоту можна внести при посадці, а решта 1/3 вноситься в період бульбоутворення або під час кількох обприскувань листків при лікуванні фітофторозу.

foliar N and potato yield

Вплив азоту на стадіях росту

Стадія Вплив азоту
Висадження Ранній ріст та суха речовина
Після висадження Роздільні внесення для зменшення втрат
Гребенювання та підгортання Друге роздільне внесення
Цвітіння та достигання Підтримка росту бульб

Азот та розмір бульб

Азот є важливим елементом для прискорення росту та забезпечення високих урожаїв. Він потрібен у великих кількостях під час утворення листків, для розвитку бульб та урожайності, оскільки забезпечує оптимальне виробництво продуктів фотосинтезу в листках.

Загальні поради по застосуванню азоту для живлення

Загальний об'єм внесеного азоту залежить від ступеня розвитку поверхні листків та від будь-яких можливих втрат урожаю, наприклад, внаслідок вилуговування. Оптимальний рівень азоту (N) залежить від типу ґрунту та попередньої культури. При помітній зміні урожайності, що настає після внесення 121 кг азоту/акр чи більше, у будь-якому випадку необхідно провести вимірювання щодо втрат азоту при вилуговуванні. 

Картопля дуже чутлива до внесення NPK при висадженні. Швидкий ріст культури картоплі забезпечується збалансованим підживленням із азоту та магнію із сіркою, що вноситься під час садіння картоплі. Присутність надлишкового азоту на ранніх стадіях викликає інтенсивний вегетативний ріст за рахунок формування бульб.

Нестача азоту

При недостатньому азотному живленні відбувається освітлення і пожовтіння листків рослин картоплі, що супроводжується пригніченням їх росту та передчасною дефоліацією. При цьому у рослини присутні лише кілька тонких стеблин, що свідчить про пригнічення її росту. Нестача азоту веде до значного зниження урожайності картоплі, насамперед за рахунок утворення невеликої кількості бульб.