Підвищення врожайності зернової кукурудзи

Поряд з основними елементами живлення, які впливають на кількість зерен та їх розмір, урожай зерна кукурудзи залежить і від усіх інших поживних елементів, нестача яких може обмежити ріст рослини.

Вплив живлення на урожайність

Магній

Магній потрібен в період максимального росту рослини з більшою інтенсивністю споживання починаючи від стадії V5. Поглинання триває аж до моменту дозрівання, тому необхідно постійне забезпечення магнієм. У тих місцях, де магній доступний в малій кількості, його застосування буде сприяти кращому росту і більш високому врожаю.

 Mg influence

Mg influence

Сірка та азот

На графіках наглядно зображена позитивний вплив азоту та сірки на урожайність кукурудзи.

S influence

S and N influence

 

S and N influence

S and N influence

N and S influence

Мідь

Рослини кукурудзи чутливі до дефіциту міді, максимальна потреба в цьому елементі протягом стадії генеративного росту. Рослини вимагають відносно низького рівня міді в порівнянні з іншими мікроелементами і невелика її кількість виноситься з зібраним урожаєм.

Cu uptake

Залізо

Рослини кукурудзи слабо чутливі до нестачі заліза і тому його дефіцит є рідкісним. Там, де, все ж, він має місце, особливо на пізніх стадіях росту листя та ранній стадії росту стебла, позакореневе підживлення може збільшити урожай кукурудзи.

Fe influence

 

Марганець

Марганець має безпосередній вплив на розвиток і ріст рослини. Він бере участь в утворенні хлорофілу і в процесах фотосинтезу, а також є каталізатором у багатьох процесах росту рослини, включаючи обмін речовин і синтез білків. Марганець більш, ніж інші поживні мікроелементи накопичується в листках і стеблі. Поглинання поступове протягом вегетативного росту. Листкове або ґрунтове застосування може збільшити врожайність кукурудзи.

Mg influence

Цинк

Як показала велика кількість випробувань, цинк забезпечує найбільший приріст врожаю. Встановлено, обробка насіння цинком, має позитивний вплив на ранній ріст коренів і пагонів, а також на збільшення утворення листя. Однак високий урожай залежить також від надходження цього елементу в листя.

Zn influence

Zn influence

Zn nutrition influence

 

Zn nutrition influence