Збільшення кількості та розміру зерен кукурудзи

Азот, фосфор, калій і бор мають безпосередній вплив на формування зерен та їх розмір і, таким чином, впливають на врожай кукурудзи.

Вплив живлення на кількість і розмір зерен кукурудзи

Азот

Азот є важливим елементом, необхідним для росту рослини, як один з головних будівельних елементів білків. У зерновій кукурудзі найвищу врожайність отримують при застосуванні азоту на рівні 200-250 кг/га. Дози повинні бути достатньо високими, щоб максимально збільшити ріст рослин. Відсутність азоту призводить до формування коротких качанів з невеликою кількістю зерен в них.

N influence

Фосфор

Застосування P2O5 до 150 кг/га забезпечує гарантований урожай в тих ситуаціях, коли вміст фосфору у ґрунті низький. Однак навіть при дуже високому вмісті фосфору стартове внесення - близько 20 кг P2O5/га необхідне для досягнення високого врожаю.

Ph inlfluence

Калій

Криві характеристики калію, як правило, наочно показують високу позитивну дію його високих концентрацій. Норма на рік в більшості країн знаходиться в межах 150-250 кг K2O/га. Кукурудзі для високого врожаю необхідний калій і азот у співвідношенні 1:1. Низьке забезпечення азотом призведе до зниження споживання калію і обмеження росту. Нестача калію і фосфору може призвести до пустозерності верхівки качана кукурудзи.

P influence

Potassium influence

Бор

Бор важливий для еластичності клітин, росту пилкової трубки і тому має прямий вплив на запилення. Нестача бору може призвести до обмеження утворення зерна в качані – пустозерності та череззерниці. Позакореневе підживлення або удобрення ґрунту бором в процесі росту стебла (від V5 до V7) може сприяти більш високому врожаю кукурудзи.

B influence