Кукурудза – Баланс поживних речовин

Знання про поглинання та винос поживних речовин рослинами кукурудзи допоможе вам розробити найкращу програму живлення з метою отримання максимального прибутку.

Незважаючи на те, що основним періодом поглинання поживних речовин у кукурудзи вважається вихід в трубку (фаза V6 до викидання волоті) застосувати добрива слід до цього часу, оскільки висота і щільність посіву в подальшому ускладнюють використання звичайних машин (окрім випадків, коли використовується фертигація).

Співвідношення між поглинанням та виносом змінюється в залежності від стадії росту рослини. При плануванні програми підживлення кукурудзи слід врахувати різницю у вимогах до поживних речовин для кукурудзи на зерно та для кукурудзи на зелену масу. Також різними сортами можуть неоднаково споживатись поживні речовини.

Nutrient uptake

 

Nutrient uptake

Макроелементи

Більше половини необхідних речовин, як то азот, фосфор та магній, а також 80% калію поглинається рослиною до моменту досягнення стадії генеративного росту.

Азот

Азот потрібен у великих кількостях, адже він допомагає покращити ріст рослини та сам урожай. Так, для урожайності кукурудзи на рівні 7 т/га слід внести більш ніж 200 кг N/га. При порівнянні з іншими поживними речовинами в зерно переноситься більш висока кількість азоту (близько 16 кг/т).

До появи 6 листка його засвоєння повільне (5% від необхідної кількості). Від фази 6 листка до викидання волоті (фактично за місяць) кукурудза поглинає приблизно 60% необхідного азоту, тобто 100-120кг/га. Решту – продовжує засвоювати майже до початку достигання качанів. Однак, найінтенсивніше кукурудза його засвоює за 10-12 діб до викидання волоті.

Аналогічно внесення азоту потрібно також при вирощуванні кукурудзи на силос. Дробне внесення стає пріоритетним для забезпечення належного надходження азоту, особливо на більш легких ґрунтах. Занадто велика кількість азоту, внесеного із запізненням, може призвести до вилягання посівів та до дуже пізнього дозрівання.

Nutrient removal

Калій та фосфор

Незважаючи на те, що фосфор потрібен у невеликих кількостях, його присутність також важлива на ранніх стадіях розвитку, адже фосфор забезпечує хороший ріст кореневої системи та сприяє швидкому росту пагонів і листків. В цей час фосфор поглинається на 80% дифузією, 10% з яких потрапляє в рослину через ріст коріння і ще 10 – розчиненого у воді. Тому в перші 4-10 тижнів росту кукурудза має найбільшу потребу у легкодоступних формах фосфору.

Калій потрібен у великих кількостях, що досягає рівня кількості азоту. Споживання калію кукурудзою становить близько 200 кг/га. Більша частина калію споживається листками та стеблом, а його максимальна потреба настає у період росту стебла, коли калій споживається швидше, ніж будь-який інший елемент.

В результаті він суттєво присутній в соломі, однак згодом втрачається при переробці культури на силос. При незначних кількостях додаткових елементів (в межах 25-50 кг/га при врожайності 7 т/га) внесення кальцію, магнію та сірки дуже важливе для забезпечення гарного урожаю кукурудзи.

Nutrient removal

Мікроелементи

Залізо та марганець є ключовими поживними мікроелементами, які рослина споживає у великих кількостях. Після збирання урожаю ці два мікроелементи також виносяться з поля у великих кількостях. 

Nutrient removal

Nutrient removal

Бор та цинк, найбільш важливі поживні мікроелементи, які потрібно у порівняно великих кількостях, переміщаються в зерно. Все більш поширеною стає практика додавання цинку при обробці насіння, завдяки чому забезпечується гарний розвиток кореневої системи та пагонів.

Nutrient removal

Nutrient removal