Дефіцит сірки погіршується

  • Кислі грунти
  • Легкі, піщані грунти (вилуговування)
  • Низький вміст органічних речовин
  • Грунти з поганою аерацією (перезволожені грунти)
  • Райони з низьким рівнем промислових викидів

Сірка важливий для

  • Компонент ензимів та інших білків
  • Ефективного формування хлорофілу та утилізації азоту
  • Відносно низька потреба

Рекомендовані добрива Yara для Сірка

YaraVita THIOTRAC 300

YaraVita THIOTRAC 300

Carrot: 5 l/ha when crop is 15 cm tall. For moderate to severe deficiency, repeat applications at 10 to 14 day intervals. Water rate: 300 l/ha.

Докладніше про YaraVita THIOTRAC 300

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA SOP