Дефіцит кальцію погіршується

 • Кислі грунти
 • Піщані або легкі грунти (вилугування)
 • Кислі торф'яні грунти
 • Грунти з високим вмістом натрію
 • Грунти з високим вмістом алюмінію
 • Посушливі умови
 • Плоди з великим вмістом азоту і калію
 • Крупні плоди

Кальцій важливий для

 • Структури, стійкості і проникності клітинних мембран
 • Регулювання ферментних систем
 • Поряд з калієм відповідальний за регуляцію стомат
 • Дає рослинам більшу стійкість до біотичного та абіотичного стресу