Дефіцит сірки погіршується

  • Кислі грунти
  • Легкі, піщані грунти (вилуговування)
  • Низький вміст органічних речовин
  • Грунти з поганою аерацією (перезволожені грунти)
  • Райони з низьким рівнем промислових викидів

Сірка важливий для

  • Здорової зеленої листостеблової маси
  • Рівномірного дозрівання
  • Більш ефективного використання азоту культурою
  • Поліпшення вмісту білка у зерні