Підвищення крохмалистості зерна для виробництва біоетанолу

При виробництві біопалива з пшениці, основною метою є вихід етанолу. Вибір виду є важливим фактором, проте, м'яка пшениця дає вищі врожаї етанолу. Треба уникати затримок при збиранні, оскільки існує небезпека того, що зерно в колосі починає проростати, внаслідок чого ферменти починають розкладати крохмаль.

Азот має безпосередній вплив на вміст крохмалю в зернах.

Високий вміст етанолу обернено пропорційний вмісту азоту в зернах, тобто низький рівень запасів азоту в зернах (тобто білку) є показником високого вмісту крохмалю, і, отже, потенційно високого обсягу виходу біоетанолу на тонну сировини. Якщо зерно вирощується спеціально для виробництва етанолу, тоді норми внесення азоту повинні бути відрегульовані відповідно до вимог даного ринку. У такому випадку азотні добрива повинні бути внесені в початковий період росту; пізнє підживлення азотом виключене, щоб уникнути збільшення вмісту білка в зерні.

Wheat grains

Найменший вміст спирту для виробництва етанолу має зерно з високим вмістом білка пшениці.

Correlation