Пшениця - Баланс поживних речовин

Правильне співвідношення між вмістом макро- та мікроелементів є необхідним для отримання найкращих результатів з пшеничних культур.

Дефіцит будь-якої поживної речовини достатній для обмеження врожайності, а наявність кожного живильного речовини повинна бути пов'язана з потребами в рослинництві. Огляд поглинання та виведення поживних речовин показує, які поживні речовини потрібні, на яких стадіях росту разом з роллю кожного поживного речовини.

Пшениця - Баланс поживних речовин

У 1840 році в своєму знаменитому Законі лімітуючого фактору Юстус фон Лібіх сформулював висновок про те, що «продуктивність культурних рослин залежить від тієї поживної речовини, яка наявна в ґрунті в найменшій кількості».

Для росту і розвитку всіх сільськогосподарських культур необхідні 13 основних елементів живлення. 

Mucronutrient uptake

Micronutrient uptake

Основне завдання при складанні програми підживлення – це дотримання правильного балансу основних поживних речовин для оптимального росту рослин. При цьому не обов'язково вносити всі 13 елементів. Необхідно за допомогою засобів діагностики та аналізу визначити, яких саме елементів живлення у ґрунті недостатньо для отримання хорошого врожаю.

Nutrient removal

Один з підходів для збереження вмісту поживних речовин у грунті полягає в плануванні удобрення культур з урахуванням виносу елементів з урожаєм. Графік надає довідкову інформацію, точні дані можна отримати з лабораторного аналізу зібраного врожаю.

Seasonal nutrient accumulation of nutrient by spring wheat