Пшениця - Норми внесення добрив

При розрахунку внесення норм добрив враховуються наступні фактори:

  • Урожайність культури
  • Необхідний рівень якості продукту
  • Родючість ґрунту (запаси поживних речовин в ґрунті)
  • Тип ґрунту
  • Сівозміна
  • Обробіток пожнивних решток

Для того, щоб правильно визначити необхідну кількість поживних речовин для внесення, потрібно розробити програму живлення.

Форма поживних речовин, призначених для внесення в якості добрив, також дуже важлива. Всі зусилля щодо вибору строків внесення добрив і розрахунку норми їх внесення можуть виявитися безрезультатними через застосування добрив в невідповідній для рослин формі. Як приклад можна привести застосування сечовини, елементарної сірки та фосфітів замість продукції з вмістом нітратів, сульфатів і фосфатів (YaraMila). При внесенні мікроелементів добрива для позакореневого підживлення повинні бути добре сформульовані (YaraVita) для оптимізації засвоєння поживних речовин рослиною, в той же час виключаючи пошкодження тканин листя. Такі добрива можуть також бути внесені у складі суміші з іншими добривами, тому важливо ознайомитися з інформацією про їх сумісність (YaraTankmixIT).

Останній, але не менш важливий компонент правильної організації живлення рослин - це забезпечення внесення добрив з використанням передових технологій. Найбільш точне внесення буде досягнуто шляхом використання якісних добрив, подібних за розміром, концентрацією та сумісних за формулою. У цьому випадку можна бути впевненим, що кожна рослина буде забезпечена необхідною кількістю поживних речовин. Комплексні добрива YaraMila забезпечують правильне співвідношення поживних речовин в кожній гранулі, на відміну від сумішей різних добрив, при розподілі яких можуть виникати неточності.

Внесення азотних добрив також слід здійснювати з використанням сучасної прецизійної технології YaraN-Sensor. Цей пристрій дає можливість диференційовано вносити азотні добрива в залежності від потреб культури після зчитування інформації про вміст азоту з поля.

Wheat