Світове виробництво соняшнику

Україна та Російська Федерація найбільші виробники соняшнику в світі. Це пояснюється, насамперед, сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами для вирощування даної культури та низькою собівартістю обробки землі.

Департамент сільського господарства США (USDA) оцінює валовий збір цієї культури на рівні 48,55 млн т у 2017/18 році, що менше за попередній на  3,1%. Україна забезпечила виробництво соняшнику у 2016/17 році на рівні 15,10 млн т, а Росія – 11,70 млн т. Світове виробництво соняшнику зростає пропорційно зростанню посівних площ.

World sunflower production

За даними Департаменту сільського господарства США (USDA)  посівні площі під соняшником щорічно зростають. Основні посіви цієї кульутри зосереджені в Європі (64%), Америці (9%) та Азії (4%).

Sowing areas

З іншого боку, урожайність соняшнику в світі за останні 10 років зросла на 40%.

Sunflower yield