Підвищення урожайності соняшнику

Максимальний потенціал рослин соняшнику обумовлюється його генетикою. Щоб розкрити цей потенціал, умови довкілля повинні бути ідеальними, що дуже рідко буває. Окрім довкілля, на продуктивність врожаю впливають кілька агрономічних факторів, таких як обробка ґрунту, наявність шкідників та хвороб, норми висіву, фізичні та хімічні властивості ґрунту, тощо. Живлення рослин є одним з найважливіших факторів для отримання високої врожайності.

Фактори, що впливають на урожайність:

  1. Сучасні високоврожайні гібриди
  2. Якісне насіння соняшника
  3. Профілактика та боротьба з хворобами та шкідниками
  4. Дотримання сівозміни
  5. Передпосівний обробіток ґрунту
  6. Сприятливі умови для сівби соняшника
  7. Оптимальна густота рослин та спосіб сівби
  8. Комплексна боротьба з бур’янами
  9. Оптимальний поживний режим
  10. Своєчасне збирання врожаю соняшника

Високоолеїнові гібриди соняшнику висівають з просторовою ізоляцією в 1000 м від посіву гібридів лінолевого типу для запобігання їх перезапилення.

Компоненти врожаю соняшнику:

Густота посіву дуже важлива для досягнення кінцевого результату. Залежить від зони вирощування і особливостей сорту/гібриду. У цьому контексті показник густоти стояння рослин все частіше розглядається як один із найбільш ефективних важелів управління урожайністю посівів. Дослідженнями встановлено, що очікуваний оптимум продуктивності посівів соняшнику перебуває в межах фактичної густоти від 70 до 110 тис. рослин/га для ультраранніх та 45 – 65 тис./га для ранньостиглих генотипів, що забезпечує формування 4,0 – 4,3 та 5,0 – 5,5 тис. штук сформованого насіння/м2 посіву, відповідно.

Кількість квіток або кількість закладеного насіння на кошик. Цей показник культура може регулювати самостійно, в залежності від густоти посіву та забезпечення поживними елементами грунту. Потенційну максимальну кількість квіток задають селекціонери. А в польових умовах соняшник буде абортувати насіння до тих пір, поки зможе їх забезпечити поживними речовинами. Середня кількість – 2000 насінин на одну рослину. На цю ж цифру спрямована і селекція всіх нових гібридів.

Маса 1000 насінин – показник, що безпосередньо залежить від господаря. Наскільки культура забезпечена поживними елементами, відсутність конкуренції з бур’янами, захист від хвороб. Налив насіння починається в кінці періоду вегетації і всі перераховані вище показники будуть впливати на його тривалість та інтенсивність.

B and Mo influence