Покращення якості соняшнику

Відомо, що кількість і якість рослинної олії визначається умовами довкілля. Для формування стійких врожаїв із високим виходом олії потрібні родючі ґрунти, достатня кількість вологи і тепла.

Насіння сучасних сортів/гібридів соняшнику містить 50-55% олії (на абсолютно суху масу насіння) і 16% білку, а ядро, відповідно, 65-67% та 22-24%.

humidity availability for sunflower

Чинники, які впливають на величину врожаю й якісні показники насіння соняшнику, що в значній мірі визначають дію інших факторів, зокрема, й ефективність добрив:

  • запас вологи
  • кількість опадів за вегетаційний період.

При вирощуванні соняшнику в умовах низької температури та підвищеної вологості в його насінні накопичуються жири з більшим вмістом ненасичених жирних кислот, що супроводжується підвищенням величини йодного числа. Проведення поливу поряд з різким підвищенням урожайності обумовлює збільшення кількості жирів у насінні соняшнику на 3-5%, збільшення його йодного числа на 5-10 одиниць. Таким чином, при розміщенні соняшнику на зрошуваних землях з одиниці площі можна отримати значно більше жирів поліпшеної якості.

Вплив добрив на якість олії.

Наявність поживних речовин впливає на хімічний склад насіння, його метаболізм та міцність. Управління живленням можуть вплинути на рівень олії в насінні соняшнику.

Олія є продуктом вторинного синтезу й утворюється з вуглеводів. Тому всі зусилля, які сприяють синтезу вуглеводів, у тому числі й удобрення, будуть збільшувати вміст жирів у рослинах та поліпшувати їх якість.

Таблиця 1. Склад жирних кіслот y соняшниковій олії:

Жирні кислоти

Відсоток

Лінолева

46-62%

Олеїнова

24-40%

Пальмітінова

3.5-6.4%

Стеаринова

1.6-4.6%

Міристинова

до 0.1%

Ліноленова

до 1%

Архаїнова

0.7-0.9%

                                                                 Джерело: FAO

Азотні добрива, сприяють збільшенню урожаю насіння через забезпечення великої площі листкової поверхні та кошиків соняшнику. Проте,азот не забезпечує зростання виходу олії з одиниці площі. Негативну дію азотних добрив на олійність насіння можна пояснити фізіологічною роллю елементу в житті рослин. Азот бере участь в синтезі протеїнів, а соняшник відноситься до рослин небілкового, а вуглеводного типу обміну речовин. Тому знижує темпи утворення вуглеводів і жирів.

N influence

Крім того, азотні добрива знижують вміст лінолевої кислоти в олії, що призводить до погіршення її якості. Тому оптимальним для синтезу олії в насінні соняшнику є та кількість азоту, яка необхідна для максимального розвитку листової поверхні.Зменшення олійності насіння під впливом азотних добрив також пов'язане з нестачею вологи у ґрунті. Під впливом надлишкового азотного живлення у соняшника утворюється потужна листкова поверхня, посилюється обмін речовин, підвищується транспіраційний коефіцієнт, але через нестачу вологи в ґрунті знижується продуктивність рослин.

Фосфорні добрива сприяють розвитку кореневої системи соняшнику і його наземних органів. Під їх впливом репродуктивні органи закладаються з більшою кількістю зачаткових квіток у кошику. На відміну від азотних, фосфорні добрива сприяють збільшенню не тільки врожайності, але й вмісту жиру. Внесення фосфору на різних ґрунтах під соняшник сприяє зростанню врожайності насіння та підвищенні вмісту жиру в ньому.

Ph inlfluence

При достатньому фосфорному живленні рослини соняшнику більш економно використовують вологу ґрунту.

Калійні добрива слабко впливають на врожайність соняшнику, але сприяють значному підвищенню вмісту жиру. Узагальнення даних дослідів свідчить, що внесення калійних добрив підвищує врожайність соняшнику та вміст жиру в ньому.

Potassium influence

Застосування бору та молібдену сумісно з макроелементами сприяє підвищенню урожайності та якості насіння соняшнику.

B influence

B and Mo influence

Важливо обрати правильні сорти/гібриди соняшнику, які б підходили для конкретних ґрунтово-кліматичних умов. Після цього найкращим способом впливу на якість соняшнику є добре збалансоване живлення.