Ріст і розвиток цукрового буряку

Від проростання до утворення насіння у цукрового буряка минає два роки. Перший рік - це вегетативна фаза, коли відбувається укорінення та основне формування рослини. Щоб перейти у репродуктивну фазу (2-й рік), цукровий буряк потребує періоду яровизації. Це відбувається в холодний зимовий період.

Проростання та укорінення

Проростання та укорінення значно залежать від чутливі до температури та вологості. Для максимального використання сонячної радіації і збільшення врожайності цукрові буряки зазвичай висівають, щойно ґрунт стає фізіологічно стиглим. Однорідні щільні сходи є основою для оптимального фотосинтезу. Ранній ріст часто буває дуже повільним через низьку температуру ґрунту з появою лише двох чи трьох листків за тиждень. У цей період сонячне випромінювання високе, але фотосинтетичні властивості цукрового буряку низькі.

Формування листкового покриву

Після трьох-чотирьох тижнів укорінення, коли цукрові буряки матимуть 6 справжніх листків, починається швидке наростання листкового покриву. Фотосинтез використовується для формування нового листя. У момент змикання міжрядь площа листя майже втричі більша за площу ґрунту (індекс площі листя (LAI) = 3). Уловлювання випромінювання сягає максимуму, а цукровий буряк може використовувати 80-90 % цього випромінювання.

Період запасання поживних речовин у коренеплодах

Після змикання міжрядь енергія більше не використовується для формування листків, натомість починає запасатися в коренеплодах на наступний вегетаційний період. Маса листкового покриву залишається стабільною деякий час, але пізніше старіші листки гинуть і не замінюються новими. У цей період відбувається максимальне денне накопичення сахарози.

Передзбиральний період

Ріст і запасання сахарози продовжується, але з меншою швидкістю. Пізніше темпи росту знижуються внаслідок зниження температури та зменшення сонячного випромінювання.

Етапи росту цукрових буряків

Розвиток цукрових буряків можна описати більш детально, використовуючи систему масштабування стадій росту. Нижче наведено детальну шкалу.

sugar beet growth stages