Загальні відомості про живлення цукрових буряків

Цукровий буряк починає відчувати потребу в поживних речовинах одразу після появи сходів.

На графіку наведено приклад, який ілюструє споживання поживних речовин у період вегетації.

Nutrient uptake

Кількість споживаних речовин досягає максимуму приблизно через 3-4 місяці після посіву.

Як видно на графіку споживання фосфору і магнію зростає досить повільно, оскільки коріння молодих коренеплодів здатне вбирати дуже обмежену кількість цих речовин. Тому вкрай важливо вносити в ґрунт легкорозчинні форми фосфорних добрив. Оскільки цукровий буряк має високу потребу в нітратах, частину азотних добрив слід вносити у формі NO3-. Азотне підживлення може тривати протягом 90 днів після посіву. Надлишок азоту і білків негативно позначається на процесі отримання цукру, тому норми внесення цього елементу повинні бути знижені в подальшому, особливо в останню третину періоду вегетації.

Оскільки на різних виробничих майданчиках потенційна врожайність буряку і, відповідно, винесення поживних речовин можуть в значній мірі відрізнятися, доцільніше виражати винесення поживних речовин у вигляді стандартної потреби в них.

Макроелементи

Споживання поживних речовин (при урожайності 50 т/га) становить у середньому 218 кг азоту, 30 кг фосфору, 250 кг калію, 45 кг магнію і 30 кг сірки. Як видно з таблиці, коренеплід містить тільки половину поживних речовин, друга ж половина припадає на листя.

uptake and removal of nutrients

Розрахунок потреби в поживних речовинах повинен ґрунтуватися на загальному винесенні, оскільки листя, в якому відбувається основний процес синтезу сахарози, не повинно відчувати нестачу поживних речовин. Якщо листя залишається на полі після збору врожаю, слід врахувати вміст поживних речовин у ньому під час розрахунку потреби в добривах на наступний сезон.

Мікроелементи

Цукровий буряк має підвищену потребу в мікроелементах. Особливо важливі такі речовини, як бор, марганець, мідь і цинк. У таблиці наведений винос мікроелементів з врожаєм цукрових буряків.

micronutrient removal

На нейтральних і лужних ґрунтах знижується доступність марганцю, тому такі види ґрунтів вимагають додаткового внесення цього елементу. Крім того, з підвищенням показника pH знижується доступність цинку і міді.