Дефіцит сірки погіршується

  • Кислі грунти
  • Легкі, піщані грунти (вилуговування)
  • Низький вміст органічних речовин
  • Грунти з поганою аерацією (перезволожені грунти)
  • Райони з низьким рівнем промислових викидів

Сірка важливий для

  • Більш ефективного синтезу білків
  • Підвищення вмісту вітамінів
  • Більш високої концентрації амінокислот

Інші рекомендовані продукти