Дефіцит молібдену погіршується

  • Кислі грунти
  • Низький рівень pH
  • Грунти з низьким вмістом органічних речовин

Молібден важливий для

  • Азотного обміну, синтезу пігментів і хлорофілу
  • Гарного росту і врожаю