Удобрення

Для максимально ефективного використання добрив слід враховувати час внесення поживних речовин відповідно до потреб рослини.

image onion

Протягом перших 4 тижнів після висадки розсади відбувається накопичення сухої речовини, внаслідок чого потреба в поживних речовинах є відносно низькою. Після цього відбувається швидкий вегетативний ріст з наступною підготовкою та формуванням цибулини, що збільшує потребу в поживних речовинах.

Крім того, слід врахувати те, що у порівнянні з більшістю культур, цибулеві в цілому мають низьку ефективність поглинання поживних речовин, особливо фосфору. Внаслідок їх неглибокої кореневої системи з густим корінням, нечисленними та короткими волосками. Як наслідок, воно має невелику площу поглинання. З огляду на це, важливо часто вносити добрива, що забезпечує якомога близьке їх розташування до кореневої зони.

Можуть використовуватись наступні способи внесення добрив:

Внесення сухих добрив як в передпосівну культивацію, так з посівом, або в якості підживлення. Такий прийом здійснюється великими дозами, що є необхідним для відновлення дефіциту внаслідок низької ефективності поглинання поживних речовин (пов'язаної з морфологією коренів), втратами на вилуговування та реакцією (фіксацією) ґрунтового розчину.

Фертигація, яка здійснюється шляхом розпилення добрив через систему зрошення, передбачає подачу добрив безпосередньо до кореневої зони, завдяки чому підвищується ефективність поглинання поживних речовин. Крапельне зрошення забезпечує вологою обмежену ділянку, де коренева система може розвиватись належним чином. Ця практика також сприяє рівномірному внесенню добрив, необхідних кожній рослині, та застосуванню потрібних поживних речовин у правильний час і в правильній кількості, що оптимально задовольняє потреби рослин.

Позакореневе підживлення використовується за умови виникнення потреби у негайному внесенні добрива або у випадках, коли стан ґрунту обмежує доступність певних поживних речовин. Зазвичай в такому випадку використовуються мікроелементи.