Підвищення урожайності ріпаку

Компоненти, що впливають на врожайність ріпаку – це кількість рослин на одиницю площі, кількість стручків на рослину, кількість насінин у стручку та індивідуальна маса насіння. Для досягнення потенціалу врожайності культури необхідна технологія вирощування, яка включає правильну програму живлення рослин.

Вимоги ріпаку до елементів живлення

Поживні елементи є важливими компонентами, які приймають безпосередню участь у розвитку культур, особливо ріпаку. Дефіцит навіть одного із елементів негативно позначається на рості та розвитку рослини, що в свою чергу призводить до зниження її врожайності та зменшення доходів сільгоспвиробника. Тому вкрай важливо, щоб культура отримувала всі необхідні поживні елементи в належних кількостях та пропорціях.

Macronutrient uptake

У порівнянні з багатьма іншими сільськогосподарськими культурами, наприклад, зерновими, ріпак відрізняється значною потребою в поживних речовинах, що призводить до їх мобілізації. Проте, він повертає більшу частину цих речовин в ґрунт за рахунок чого є відмінним попередником для наступних культур в сівозміні.

Micronutrietn uptake

Оскільки в багатьох ґрунтах кількість поживних речовин може бути недостатньою для належного росту та розвитку культур, то для їх підживлення використовуються мінеральні добрива. Завдяки внесенню яких на ділянках із дефіцитом поживних елементів відбувається багатократне збільшення урожайності – у порівнянні з ділянками, де добрива не застосовувались.

Nutrient uptake by OSR

Численні дослідження довели, що завдяки збільшенню врожайності культур за рахунок внесення азотних добрив отриманий прибуток в 4-5 разів перевищує витрати на обробку посівів.

Fertilizers application

Рекомендовані добрива Yara для ріпака