Підвищення вмісту олії

Вміст олії в насінні ріпаку залежить від кількості насінин у стручку, стручків на рослині та рослин на одиниці площі. Щоб отримати високоякісну культуру з бажаним вмістом олії, фотосинтетична активність повинна бути максимальною.

Азот впливає як на врожайність, так і на вміст олії

Азот має вирішальну функцію, він присутній у хлорофілі, хромосомах та ферментах. Це складова незліченних сполук, яка пояснює її центральну роль у рості та розвитку ріпаку. Будь-який ранній дефіцит азоту пригнічує ріст і знижує врожайність через низькі індекси листкової поверхні та скорочує тривалість вегетації.

N influence on yield

Дефіцит азоту знижує не лише кінцеву врожайність, але і вміст білка в рослині. І навпаки, надмірна кількість азоту призводить до зниження якості: низький вміст олії і підвищений вміст глюкозинолатів, особливо якщо сірка не обмежується.

N influence on protein and oil content

Фотосинтетична активність є джерелом росту рослин за рахунок асиміляції СО2 та захоплення сонячної енергії. У порівнянні з контролем без додаткового азоту, фотосинтез на удобрених ділянках частково вищий і триває довше, отже, є більше часу для отримання гарного врожаю.