Безпека


Протягом багатьох років амоній-нітратні добрива мали відношення до ряду аварій, що відповідно вплинуло на законодавчі вимоги до їх транспортування, зберігання та обробки.

Міжнародні «Рекомендації з перевезення небезпечних вантажів» ООН (www.unece.org/trans) застосовуються міжнародним законодавством із транспортування добрив у правилах перевезень ІМО (морські), ADR (автомобільні), RID (залізничні), ADN (R) (баржі) та IATA (повітряні перевезення).

До зберігання добрив застосовуються національні та місцеві норми і правила. Директива SEVESO надає вказівки в рамках ЄС щодо обсягів зберігання/оцінки ризиків для небезпечних продуктів.

Властивості, пов’язані з безпекою AN

ООН класифікує AN 33,5 як окислювач (Клас 5.1) через його високий вміст AN. Для його зберігання національними органами влади розроблено спеціальний регламент.

Аміачно-нітратні добрива Yara проходять випробування по захисту від детонації і мають дуже високу стійкість до детонації. Коли вогонь розповсюджується на добрива в мішках, то самі мішки можуть плавитися та тріскатись, однак вони матимуть незначний вплив
на вогонь. Завдяки піддонам жар та вогонь можуть проникати вглиб штабелю. Належне поводження із добривами, уникнення включень та забруднення (органічні матеріали, метали, хлориди, кислоти) зводять до мінімуму можливі ризики при роботі із добривами. (Більш детальну інформацію можна знайти на www.fertilizerseurope.com)

NPK

При контакті із джерелом тепла може початися розпад нітрату амонію в NPK-добривах. Після періоду зниження рівня рН екзотермічні реакції спричиняють виділення тепла та газів із добрив. Швидкість розпаду прискорюється у випадку присутності хлориду, органічних речовин та деяких іонів металів, особливо міді (Cu2+).

Розпад уповільнюється у випадку присутності фосфату, вуглецевих матеріалів та при високому рівні рН.

Деякі NPK-добрива на основі AN проявляють характеристики самодостатнього розпаду (SSD).

Для деяких добрив SSD може розпочатись від випадкового нагрівання (>120°C) на протязі довгого часу, і такий розпад триватиме навіть після усунення джерела нагріву. Пам’ятайте про виділення токсичного газу (наприклад, Cl2, HCl, NOx), яке відбувається при розпаді добрив.

Верхній край мішків слід загорнути та прошити. У іншому випадку горловина внутрішнього вкладиша кілька разів загортається, а зовнішній мішок по верху прошивається нитками.

Безпека

Перед прийняттям добрив на зберігання обслуговуючий персонал повинен переконатися, що місце зберігання чисте та вільне від забруднень, здатних розпочати або прискорити розпад добрив, і що відсутні джерела тепла у прямому контакті з продуктом (наприклад, лампи розжарювання, електричні кабелі, конвеєри, транспортні механізми, вихлопні труби, тощо).

Не переповнюйте приміщення для зберігання добрив.

Будь-який розпад добрива слід погасити великою кількістю води безпосередньо на місці розпаду. Для обробки місця розпаду рекомендується використання спеціальної насадки-розбризкувача Victor. (Джерело: Додаток 3 із інструкції Fertilizers Europe «Зберігання, обробка та транспортування твердих мінеральних добрив»). Для виявлення зони розпаду добрив можуть бути використані інфрачервоні камери. Запевніть вентиляцію та використовуйте засоби захисту для органів дихання.

Добрива із нітратом кальцію

Добриво із CN містить приблизно 15% кристалізованої води, що зводить до мінімуму окислювальні властивості матеріалу. Згідно із міжнародним транспортним регламентом добрива із CN не відносяться до небезпечних вантажів. У відповідності із критеріями, встановленими законодавством ЄС, Yara не виконує маркування добрив із CN на території ЄС або в будь-якій іншій країні.

Продукти сечовини

У відповідності до Директиви ЄС 67/548 / EEC та транспортного регламенту ООН продукти сечовини не відносяться до категорії небезпечних матеріалів, однак вони є потенційно небезпечними, оскільки під впливом сильного тепла можуть виділяти аміак. Сечовину не слід змішувати з іншими хімічними речовинами, причому особливо небезпечною може стати суміш із азотною кислотою.

Оброблення розсипів та відбракованих матеріалів, що містять аміачну селітру

Підлога складу повинна бути чистою та сухою, зайву вологу слід висушити за допомогою, наприклад, піску, порошку пемзи, вапняку, доломіту або фосфоритів.

Дерев’яна тирса є горючим матеріалом і ніколи не повинна використовуватися разом із будь- яким добривом на основі AN.

Витоки добрив із конвеєрних стрічок або із мішків слід швидко зібрати, належним чином обробити та передати на реалізацію як нормальний продукт - за умови відсутності забруднення та дотримання правил поводження
із добривами. Якщо це не так, то такий матеріал необхідно повністю розчинити у воді або перевести його у інертний стан.

Якщо ж виникло серйозне забруднення, то такий продукт розцінюється як небезпечні відходи  і підлягає обробці у відповідності із вимогами місцевого законодавства. Джерело: Інструкція Fertilizers Europe.